Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1909

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index), 2015=100

3. Agricultural output price index, 2015=100

 

Vägnings-

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2019

Diff, %

tal, %2)

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul 18-

 

Weights, %2)

 

 

 

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul 19

 

 

 

Spannmål1)  Cereals1)

13,5

96,8

98,4

146,7

97,3

103,8

134,3

112,1

-16,5

Vete  Wheat

8,7

94,9

97,2

138,9

95,4

102,9

129,4

108,7

-16,0

Korn  Barley

0,4

97,1

101,8

152,8

97,4

103,5

141,1

117,3

-16,9

Havre  Oats

2,7

105,4

95,3

177,2

113,1

110,4

145,1

117,4

-19,1

Råg  Rye

1,4

104,3

109,0

160,4

108,1

111,5

143,8

109,9

-23,6

Annan spannmål  Other cereals

0,3

98,7

102,5

155,3

97,8

111,1

139,0

117,8

-15,2

 

Industrigrödor  Industrial crops

3,5

104,8

106,1

116,0

102,7

104,7

109,4

113,6

+3,9

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oilgenious fruits

2,3

105,7

102,0

113,9

100,8

105,2

108,8

115,6

+6,2

Sockerbetor och andra
industrigrödor
  Sugar beet and other industrial
  crops

1,2

103,2

114,1

120,2

105,8

103,9

110,4

110,4

±0,0

 

Foderväxter  Forage plants

10,6

104,5

119,5

162,5

108,5

130,4

194,6

131,3

-32,6

 

Frukt och bär  Fruits and berries

1,8

92,3

116,6

92,9

110,7

142,5

87,1

109,0

+25,1

 

Grönsaker  Vegetables

5,1

100,3

101,8

124,4

101,8

105,7

130,0

126,8

-2,4

 

Potatis  Potatoes

4,3

110,3

99,1

117,4

105,5

103,9

103,5

60,5

-41,6

Matpotatis  Potatoes for
  consumption

3,7

111,2

98,3

120,0

105,5

103,9

103,5

60,5

-41,6

Utsädespotatis3)  Seed potatoes3)

0,2

99,7

101,5

101,3

.

.

.

.

.

Annan potatis4)  Other potatoes4)

0,4

105,5

106,9

98,1

.

.

.

.

.

 

Blommor och plantskoleväxter
  Horticultural products

5,0

101,3

102,2

104,4

93,7

81,7

87,0

100,4

+15,5

 

VEGETABILIEPRODUKTION
  CROP OUTPUT

43,8

101,4

105,8

135,7

101,9

109,6

136,2

112,1

-17,7

 

Djur  Animals

28,6

106,8

106,9

102,4

107,7

106,4

102,8

106,3

+3,5

Nötkreatur  Cattle

13,0

111,2

111,6

104,1

112,7

109,8

108,5

107,6

-0,8

Gris  Pigs

9,2

104,2

101,9

96,9

105,1

102,7

94,2

99,6

+5,7

Får och getter  Sheep and goats

0,5

100,6

103,9

103,0

114,5

121,0

118,8

116,1

-2,3

Andra djur  Other animals

5,8

101,4

104,7

107,0

101,1

104,6

104,0

114,2

+9,8

 

Mjölk, ägg och andra animaliska produkter  Milk, eggs and
  other animal products

27,7

97,2

117,8

118,9

90,4

116,5

118,7

122,6

+3,2

Mjölk  Milk

22,3

97,8

123,2

123,9

89,4

121,8

123,5

127,9

+3,5

Ägg  Eggs

4,0

98,1

97,1

101,0

97,0

97,1

101,1

104,8

+3,6

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,3

83,9

88,7

89,1

87,2

92,0

97,1

94,6

-2,6

 

ANIMALIEPRODUKTION
  ANIMAL OUTPUT

56,2

102,1

112,3

110,5

99,2

111,4

110,6

114,3

+3,4

 

TOTALT  TOTAL

100,0

101,8

109,4

121,5

100,4

110,6

121,8

113,3

-6,9


1) Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand.
    
The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.

2) Vägningstalen avser årsmedelsvikter.

      The weights refer to annual average weights.

3) Priserna för Utsädespotatis redovisas endast för månaderna december till februari.

      Prices for Other potatoes are only presented for the months December to February.

4) Priserna för Annan potatis redovisas endast för månaderna september till december.

      Prices for Other potatoes are only presented for the months September to December.