Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1909

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J), 2015=100

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products, 2015=100

 

Vägnings-

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2019

Diff, %1)

tal,%

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul 18-

 

Weights,%

 

 

 

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul 19

 

Vegetabilier  Crop products

32,0

100,0

100,6

102,9

99,9

101,1

102,8

108,6

+5,6

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

11,5

99,7

99,9

100,5

100,7

100,7

101,0

106,8

+5,8

Mjukt bröd  Bread

14,7

99,9

100,0

101,5

99,1

99,8

101,4

106,5

+5,0

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

103,8

103,4

111,3

101,1

104,7

104,6

121,6

+16,2

Socker  Sugar

0,5

98,3

97,6

100,0

98,3

97,8

99,7

103,1

+3,5

Margarin  Margarine

3,4

100,0

106,0

113,9

101,1

107,6

114,9

118,4

+3,0

 

Mejeriprodukter  Dairy products

31,3

100,2

104,4

108,2

100,3

105,1

108,5

110,1

+1,5

Mjölk  Milk

10,6

99,7

103,1

106,1

99,1

103,5

105,2

106,3

+1,0

Grädde  Cream

3,3

101,2

107,7

115,3

102,1

109,7

116,6

120,5

+3,3

Smör  Butter

1,2

99,0

120,6

140,9

101,3

122,4

142,5

149,1

+4,6

Ost  Cheese

11,7

99,9

102,7

105,0

100,8

102,5

105,4

107,2

+1,7

Glass  Ice cream

4,4

101,4

106,2

108,2

100,9

108,9

109,5

110,3

+0,7

 

Ägg  Eggs

2,9

97,7

100,5

102,3

98,6

103,6

102,9

106,4

+3,4

 

Kött  Meat

16,9

102,8

104,2

105,9

104,7

105,1

106,9

110,2

+3,1

Nötkött  Beef

7,8

103,9

106,5

108,5

106,1

105,8

109,1

111,8

+2,4

Griskött  Pig meat

4,0

101,8

103,2

104,8

103,0

104,4

107,3

109,7

+2,2

Fjäderfäkött  Poultry meat

4,3

100,8

99,9

101,3

103,4

103,0

102,3

106,3

+3,9

Annat kött  Other meat

0,8

105,1

108,8

110,2

106,1

110,2

107,8

117,3

+8,8

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,9

100,2

101,0

102,7

100,4

101,7

103,7

107,8

+4,0

 

Kött, charkuterivaror och
köttkonserver
  Meat and meat products

33,8

101,4

102,6

104,3

102,4

103,4

105,3

109,0

+3,5

 

Animalier  Animal products

68,0

100,7

103,3

106,0

101,3

104,2

106,7

109,4

+2,5

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,4

102,5

105,0

100,9

103,2

105,4

109,1

+3,5


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.