Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1909

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU, 2015=1001)

6. Agricultural input price index for the EU market, 2015=1001)

 

2016

2017

2018

Första kvartalet First Quarter

2016

2017

2018

2019

Diff, %

18-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-28

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE

Belgien Belgium

98,8

102,3

106,0

97,4

103,0

103,3

109,0

+5,6

BG

Bulgarien Bulgaria

96,7

98,2

102,1

96,7

98,4

99,9

101,5

+1,6

CY

Cypern Cyprus

94,1

95,4

93,5

93,4

97,2

90,3

93,8

+3,8

DK

Danmark Denmark

99,9

100,6

103,8

100,4

101,0

102,4

104,7

+2,3

EE

Estland Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

Finland Finland

97,4

98,9

103,0

98,8

98,7

101,0

..

..

FR

Frankrike France

97,5

98,7

102,2

97,6

98,9

100,2

104,0

+3,8

EL

Grekland Greece

98,1

100,6

102,8

97,5

101,3

101,7

102,8

+1,1

IE

Irland Ireland

98,3

98,6

102,5

98,9

98,5

100,3

105,1

+4,8

IT

Italien Italy

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR

Kroatien Croatia

94,9

94,5

97,0

99,3

95,4

95,7

99,3

+3,8

LV

Lettland Latvia

98,3

99,2

103,4

98,9

99,2

102,6

104,3

+1,7

LT

Litauen Lithuania

99,3

102,4

101,9

98,8

99,6

114,2

101,8

-10,8

LU

Luxemburg Luxembourg

98,5

100,3

102,9

98,3

100,2

101,7

104,3

+2,6

MT

Malta Malta

100,0

99,6

100,8

100,0

99,7

99,1

102,0

+2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

Nederländerna Netherlands

..

..

103,0

..

..

100,0

..

..

PL

Polen Poland

98,0

100,0

103,6

97,0

100,0

101,4

..

..

PT

Portugal Portugal

99,5

99,2

100,8

99,3

100,1

99,9

101,3

+1,4

RO

Rumänien Romania

95,2

101,7

107,4

95,6

101,2

107,1

109,3

+2,1

SK

Slovakien Slovakia

95,3

95,0

100,1

97,9

96,5

98,9

102,2

+3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

Slovenien Slovenia

98,4

99,2

102,9

97,9

98,8

101,4

104,9

+3,5

ES

Spanien Spain

..

..

..

..

..

..

..

..

UK

Storbritannien United Kingdom

97,5

102,4

108,8

95,6

102,0

105,3

111,8

+6,2

SE

Sverige Sweden

99,0

101,5

108,5

99,4

101,2

103,6

113,7

+9,8

CZ

Tjeckien Czechia

96,9

98,0

99,8

97,2

98,3

98,2

101,3

+3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

Tyskland Germany

..

..

..

..

..

..

..

..

HU

Ungern Hungary

97,9

98,1

102,8

99,3

98,0

100,7

106,5

+5,8

AT

Österrike Austria

99,2

100,1

103,4

98,7

99,7

101,9

104,5

+2,6


1) Siffror ännu inte tillgängliga för alla länder.
    
Figures not yet available for all countries.


Källa: Eurostats databas.

  Source: Eurostat’s database. 2019-09-09.