Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1909

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU, 2015=1001)

7. Agricultural output price index for the EU market, 2015=1001)

 

2016

2017

2018

Första kvartalet First Quarter

2016

2017

2018

2019

Diff, %

18-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-28

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE

Belgien Belgium

103,5

109,1

117,4

94,1

110,9

103,5

112,2

+8,4

BG

Bulgarien Bulgaria

94,8

94,8

95,9

98,8

101,5

96,8

99,5

+2,8

CY

Cypern Cyprus

98,4

100,9

100,2

96,3

102,3

95,5

110,7

+16,0

DK

Danmark Denmark

94,9

104,1

97,7

91,9

101,6

96,5

98,8

+2,3

EE

Estland Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

Finland Finland

97,0

99,9

103,0

98,4

97,9

101,4

..

..

FR

Frankrike France

100,1

103,7

105,8

97,6

104,5

103,7

108,2

+4,4

EL

Grekland Greece

98,1

99,7

99,7

97,3

102,5

100,3

101,5

+1,3

IE

Irland Ireland

95,1

106,4

104,3

96,7

101,4

102,9

103,3

+0,3

IT

Italien Italy

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR

Kroatien Croatia

97,9

102,4

101,7

101,2

104,3

105,7

104,4

-1,2

LV

Lettland Latvia

98,6

110,5

117,1

98,9

116,5

118,3

128,3

+8,5

LT

Litauen Lithuania

93,3

104,7

107,5

94,8

105,9

106,4

118,0

+10,9

LU

Luxemburg Luxembourg

98,0

109,4

106,3

97,2

109,3

106,3

107,0

+0,6

MT

Malta Malta

101,6

99,6

100,2

95,5

104,9

95,4

112,6

+18,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

Nederländerna Netherlands

..

..

105,0

..

..

106,8

..

..

PL

Polen Poland

100,3

118,0

117,2

98,1

107,1

118,7

..

..

PT

Portugal Portugal

102,4

105,0

107,6

97,1

104,6

104,2

107,6

+3,3

RO

Rumänien Romania

100,7

102,8

109,0

102,0

99,9

102,3

112,6

+10,0

SK

Slovakien Slovakia

101,8

106,9

101,1

115,1

109,1

101,6

102,7

+1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

Slovenien Slovenia

98,2

106,9

106,3

99,4

104,0

109,2

107,3

-1,7

ES

Spanien Spain

..

..

..

..

..

..

..

..

UK

Storbritannien United Kingdom

99,8

110,8

114,8

96,0

108,8

111,8

115,1

+2,9

SE

Sverige Sweden

101,8

109,1

120,2

101,9

109,1

110,0

127,6

+16,0

CZ

Tjeckien Czechia

94,2

101,2

101,2

97,6

97,8

101,7

108,8

+7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

Tyskland Germany

..

..

..

..

..

..

..

..

HU

Ungern Hungary

96,4

101,4

104,0

102,6

104,3

106,5

111,8

+5,0

AT

Österrike Austria

99,0

106,8

106,0

98,6

103,2

108,4

107,7

-0,6


1) Siffror ännu inte tillgängliga för alla länder.
    
Figures not yet available for all countries.


Källa: Eurostats databas.
  Source: Eurostat’s database. 2019-09-09.