Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1910

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J), 2015=100

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products, 2015=100

 

Vägnings-

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2019

Diff, %1)

tal,%

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug 18-

 

Weights,%

 

 

 

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug 19

 

Vegetabilier  Crop products

32,0

100,0

100,6

102,9

99,4

101,2

102,8

107,6

+4,7

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

11,5

99,7

99,9

100,5

99,0

100,2

100,8

105,2

+4,4

Mjukt bröd  Bread

14,7

99,9

100,0

101,5

99,7

100,2

101,2

106,0

+4,8

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

103,8

103,4

111,3

100,5

108,1

110,7

123,0

+11,2

Socker  Sugar

0,5

98,3

97,6

100,0

98,0

97,6

99,6

102,9

+3,4

Margarin  Margarine

3,4

100,0

106,0

113,9

99,9

107,0

113,3

116,7

+3,0

 

Mejeriprodukter  Dairy products

31,3

100,2

104,4

108,2

100,3

104,7

107,8

109,7

+1,7

Mjölk  Milk

10,6

99,7

103,1

106,1

99,9

102,9

105,5

106,3

+0,8

Grädde  Cream

3,3

101,2

107,7

115,3

101,7

110,3

116,3

120,8

+3,8

Smör  Butter

1,2

99,0

120,6

140,9

98,3

119,8

138,2

145,5

+5,3

Ost  Cheese

11,7

99,9

102,7

105,0

99,3

102,4

104,5

105,7

+1,1

Glass  Ice cream

4,4

101,4

106,2

108,2

104,0

108,3

107,7

111,8

+3,8

 

Ägg  Eggs

2,9

97,7

100,5

102,3

98,5

102,7

103,2

107,1

+3,8

 

Kött  Meat

16,9

102,8

104,2

105,9

103,9

106,4

105,9

106,7

+0,8

Nötkött  Beef

7,8

103,9

106,5

108,5

105,4

109,4

109,6

106,5

-2,8

Griskött  Pig meat

4,0

101,8

103,2

104,8

103,3

105,5

104,7

106,4

+1,6

Fjäderfäkött  Poultry meat

4,3

100,8

99,9

101,3

101,1

100,8

99,3

105,1

+5,9

Annat kött  Other meat

0,8

105,1

108,8

110,2

106,4

110,1

110,5

117,3

+6,2

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,9

100,2

101,0

102,7

99,9

100,6

102,5

107,4

+4,8

 

Kött, charkuterivaror och
köttkonserver
  Meat and meat products

33,8

101,4

102,6

104,3

101,8

103,4

104,2

107,1

+2,8

 

Animalier  Animal products

68,0

100,7

103,3

106,0

101,0

104,0

105,8

108,3

+2,3

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,4

102,5

105,0

100,5

103,1

104,9

108,1

+3,1


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.