Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1910

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Avräkningspriser, vegetabilier (kronor per 100 kg)

8a. Absolute agricultural prices, Crop products (SEK per 100 kg)

Anm.

Produkter

2015

2016

2017

2018

2016

Aug

Aug

2017

Aug

Aug

2018

Aug

Aug

2019

Aug

Aug

Note

Products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål1)  Cereals1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

133

127

130

185

127

127

202

131

AP

  Höstvete  Winter wheat

134

127

129

189

128

127

203

132

 

  Vårvete Spring wheat

148

144

134

197

140

138

207

138

 

  Fodervete Feed wheat

128

122

129

174

123

124

198

128

AP

Råg  Rye

113

117

123

181

117

122

193

119

AP

Korn  Barley

123

120

126

187

121

126

200

129

AP

  Foderkorn  Fodder barley

112

109

113

177

108

112

190

124

AP

  Maltkorn  Malting barley

143

140

148

205

143

151

219

138

AP

Foderhavre  Oats

102

107

97

181

109

106

172

125

AP

Rågvete  Triticale

114

113

117

178

112

118

187

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Raps  Rape

316

334

322

360

333

315

363

372

AP

Sockerbetor2)  Sugar beets2)

25

25

28

30

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor  Flowers

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Tulpaner, pris per 100 st3)

193

198

198

200

.

.

.

.

 

  Tulips, price per 100 items3)

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Vissa spannmålspriser avseende senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. Priserna samlas in från flera spannmålshandlare och mäts vid utvalda leveransorter, vanligen så kallade nollorter. Priserna ska avse normalkvalitet vid 14 % vattenhalt samt för höstvete vid 11 % proteinhalt. Årsmedelpriser beräknas som sammanvägda månadspriser med avseende på levererade kvantiteter.
     
Some prices concerning the latest harvest, are preliminary and might therefore be revised later. Prices are collected at several delivery places usually called ”base places” (no increase or decrease due to transport distance). It refers to cereals with a water content of 14 % and for Winter wheat with a protein content of 11 %. Annual prices are calculated as weighted arithmetic means of monthly prices.

2) Pris för sockerbetor vid 16 % sockerhalt. Pris redovisas endast för månaderna september till december.
    
Average price for beets at sugar content 16 %. The price is only calculated for the months September to December.

3) Pris redovisas endast för månaderna december till april.
    
The price is only calculated for the months December to April.

Anm.: AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas.
 
Note: Prices marked “AP” refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).