Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1911

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J), 2015=100

4. Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products, 2015=100

 

Vägnings-

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2019

Diff, %1)

tal,%

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep 18 -

 

Weights,%

 

 

 

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep 19

 

Vegetabilier  Crop products

29,7

103,3

108,1

110,4

103,7

108,5

112,9

112,7

-0,2

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

9,3

101,8

103,7

104,3

102,3

103,6

104,8

115,1

+9,8

Mjukt bröd  Bread

14,5

101,3

104,6

106,8

101,7

104,8

107,1

109,0

+1,8

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

103,0

S

S

103,7

S

S

S

S

 

Mejeriprodukter  Dairy products

24,4

99,7

106,9

112,8

98,5

106,5

113,0

118,8

+5,1

Mjölk  Milk

10,5

S

103,6

108,1

S

103,5

108,5

110,4

+1,8

Grädde  Cream

3,3

102,1

113,1

126,9

101,3

115,6

125,7

138,6

+10,3

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,1

96,4

103,3

104,6

93,7

101,2

107,1

109,1

+1,9

Glass  Ice cream

S

107,2

S

S

108,4

S

S

S

S

 

Ägg  Eggs

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

Kött  Meat

25,6

104,0

105,5

102,8

104,8

107,5

102,7

107,2

+4,4

Nötkött  Beef

10,2

104,8

107,2

102,9

105,9

109,7

103,2

106,6

+3,3

Griskött  Pig meat

9,9

104,9

104,6

102,9

105,9

105,3

101,7

106,0

+4,2

Fjäderfäkött  Poultry meat

4,3

S

102,6

100,4

S

106,6

101,8

108,8

+6,9

Annat kött  Other meat

1,2

S

108,3

114,4

S

109,2

114,4

118,5

+3,6

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

17,5

101,1

102,7

104,1

100,7

102,9

103,5

110,2

+6,5

 

Kött, charkuterivaror och
köttkonserver
  Meat and meat products

43,1

102,4

103,6

103,0

102,6

104,8

102,7

107,8

+5,0

 

Animalier  Animal products

70,3

101,5

104,8

106,4

101,2

105,5

106,3

111,7

+5,1

 

TOTALT  TOTAL

100,0

102,1

105,9

107,7

102,1

106,5

108,3

112,0

+3,4


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.