Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1911

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J), 2015=100

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products, 2015=100

 

Vägnings-

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2019

Diff, %1)

tal,%

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep 18-

 

Weights,%

 

 

 

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep 19

 

Vegetabilier  Crop products

32,0

100,0

100,6

102,9

99,3

100,7

103,8

108,7

+4,8

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

11,5

99,7

99,9

100,5

98,7

99,6

100,5

106,1

+5,6

Mjukt bröd  Bread

14,7

99,9

100,0

101,5

99,6

100,1

101,5

107,3

+5,7

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

103,8

103,4

111,3

100,9

103,3

125,8

123,4

-1,9

Socker  Sugar

0,5

98,3

97,6

100,0

97,9

97,5

101,0

102,8

+1,7

Margarin  Margarine

3,4

100,0

106,0

113,9

100,1

107,3

114,2

118,1

+3,4

 

Mejeriprodukter  Dairy products

31,3

100,2

104,4

108,2

100,0

104,9

107,9

110,5

+2,4

Mjölk  Milk

10,6

99,7

103,1

106,1

98,9

102,9

105,5

107,3

+1,7

Grädde  Cream

3,3

101,2

107,7

115,3

100,5

108,5

116,2

121,7

+4,7

Smör  Butter

1,2

99,0

120,6

140,9

98,1

122,1

137,7

147,8

+7,3

Ost  Cheese

11,7

99,9

102,7

105,0

99,6

103,6

105,3

107,0

+1,7

Glass  Ice cream

4,4

101,4

106,2

108,2

104,5

106,8

106,6

110,6

+3,7

 

Ägg  Eggs

2,9

97,7

100,5

102,3

98,0

101,6

103,0

107,0

+3,8

 

Kött  Meat

16,9

102,8

104,2

105,9

103,2

105,1

106,5

107,5

+1,0

Nötkött  Beef

7,8

103,9

106,5

108,5

104,8

108,3

109,0

108,9

-0,0

Griskött  Pig meat

4,0

101,8

103,2

104,8

102,1

103,2

104,4

105,7

+1,2

Fjäderfäkött  Poultry meat

4,3

100,8

99,9

101,3

100,7

100,2

103,7

107,3

+3,5

Annat kött  Other meat

0,8

105,1

108,8

110,2

105,1

109,0

106,9

100,4

-6,1

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,9

100,2

101,0

102,7

99,7

101,9

102,7

107,8

+4,9

 

Kött, charkuterivaror och
köttkonserver
  Meat and meat products

33,8

101,4

102,6

104,3

101,3

103,4

104,6

107,7

+2,9

 

Animalier  Animal products

68,0

100,7

103,3

106,0

100,5

104,0

106,1

108,9

+2,7

 

TOTALT  TOTAL

100,0

100,4

102,5

105,0

100,2

103,0

105,3

108,9

+3,4


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.