Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1911

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU, 2015=1001)

6. Agricultural input price index for the EU market, 2015=1001)

 

2016

2017

2018

Andra kvartalet Second Quarter

2016

2017

2018

2019

Diff, %

18-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-28

97,9

99,8

103,6

98,0

99,7

103,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE

Belgien Belgium

98,8

102,3

106,0

98,4

102,1

105,3

108,4

+3,0

BG

Bulgarien Bulgaria

96,7

98,2

102,1

96,5

98,9

101,8

104,7

+2,8

CY

Cypern Cyprus

94,1

95,4

93,4

94,8

98,3

94,8

97,3

+2,7

DK

Danmark Denmark

99,9

100,6

103,8

100,3

100,7

103,4

104,1

+0,7

EE

Estland Estonia

97,8

98,7

101,8

98,1

98,5

100,5

103,7

+3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

Finland Finland

97,4

98,9

102,6

98,2

99,3

101,7

105,5

+3,7

FR

Frankrike France

97,5

98,7

102,2

97,7

98,6

101,7

104,2

+2,5

EL

Grekland Greece

98,1

100,6

102,8

98,1

100,4

102,7

103,5

+0,7

IE

Irland Ireland

98,3

98,6

102,5

99,1

98,5

101,7

105,4

+3,6

IT

Italien Italy

99,9

101,0

104,3

100,2

100,7

104,0

105,6

+1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR

Kroatien Croatia

94,9

94,5

97,0

96,7

94,1

98,6

98,6

+0,0

LV

Lettland Latvia

98,3

99,2

103,4

99,3

99,3

103,1

105,0

+1,8

LT

Litauen Lithuania

99,3

102,4

101,9

100,4

103,5

95,2

89,9

-5,5

LU

Luxemburg Luxembourg

98,5

100,3

102,9

98,5

100,3

102,7

104,4

+1,7

MT

Malta Malta

100,0

99,6

100,8

100,2

99,7

100,8

103,1

+2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

Nederländerna Netherlands

96,9

99,9

102,6

96,4

100,0

101,6

104,0

+2,4

PL

Polen Poland

98,0

100,0

103,6

98,2

99,8

103,1

107,8

+4,5

PT

Portugal Portugal

99,5

99,2

100,8

99,4

99,4

100,7

101,9

+1,1

RO

Rumänien Romania

95,2

101,7

107,4

94,8

100,0

107,7

110,9

+3,0

SK

Slovakien Slovakia

95,3

95,0

100,1

97,5

96,2

100,4

103,3

+2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

Slovenien Slovenia

98,4

99,2

102,9

98,8

98,9

102,5

106,1

+3,5

ES

Spanien Spain

96,7

97,2

100,6

96,5

96,6

100,3

..

..

UK

Storbritannien United Kingdom

97,5

102,4

108,8

97,0

101,9

107,3

112,3

+4,7

SE

Sverige Sweden

99,0

101,5

108,5

98,9

101,4

105,6

114,0

+7,9

CZ

Tjeckien Czechia

96,9

98,0

99,8

97,3

98,3

99,3

102,8

+3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

Tyskland Germany

98,3

100,0

103,8

98,3

100,5

103,3

105,9

+2,5

HU

Ungern Hungary

97,9

98,1

102,8

99,0

98,3

101,6

106,9

+5,2

AT

Österrike Austria

99,2

100,1

103,4

99,7

100,3

103,3

104,9

+1,5


1) Siffror ännu inte tillgängliga för alla länder.
    
Figures not yet available for all countries.


Källa: Eurostats databas.

  Source: Eurostat’s database. 2019-11-06.