Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1911

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU, 2015=1001)

7. Agricultural output price index for the EU market, 2015=1001)

 

2016

2017

2018

Andra kvartalet Second Quarter

2016

2017

2018

2019

Diff, %

18-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-28

98,7

106,1

107,2

97,6

106,3

106,2

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE

Belgien Belgium

103,5

109,1

117,4

97,4

123,8

121,8

122,6

+0,7

BG

Bulgarien Bulgaria

94,8

94,8

95,9

100,0

102,7

95,8

102,7

+7,2

CY

Cypern Cyprus

98,4

100,9

100,2

93,9

96,2

99,5

106,1

+6,7

DK

Danmark Denmark

94,9

104,1

97,7

91,2

105,6

93,6

103,5

+10,6

EE

Estland Estonia

97,4

111,3

113,7

93,9

112,9

109,7

119,6

+9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

Finland Finland

97,0

99,9

103,3

97,0

98,5

100,3

103,7

+3,4

FR

Frankrike France

100,1

103,7

105,8

98,7

103,4

103,0

107,8

+4,6

EL

Grekland Greece

98,1

99,7

99,7

97,0

99,5

98,8

101,8

+3,1

IE

Irland Ireland

95,1

106,4

104,3

93,0

108,5

105,5

107,2

+1,6

IT

Italien Italy

97,0

105,0

106,0

95,5

101,0

104,7

103,9

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR

Kroatien Croatia

97,9

102,4

101,7

101,0

101,1

108,6

106,9

-1,6

LV

Lettland Latvia

98,6

110,5

117,1

94,8

117,8

115,8

132,7

+14,6

LT

Litauen Lithuania

93,3

104,7

107,5

93,1

105,4

104,3

114,4

+9,7

LU

Luxemburg Luxembourg

98,0

109,4

106,3

94,1

110,9

103,4

109,3

+5,7

MT

Malta Malta

101,6

99,6

100,2

103,0

95,2

96,5

106,9

+10,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

Nederländerna Netherlands

100,3

107,5

105,3

97,4

107,9

103,1

108,8

+5,5

PL

Polen Poland

100,3

118,0

117,2

103,3

115,5

113,0

123,0

+8,8

PT

Portugal Portugal

102,4

105,0

107,6

101,1

102,3

107,4

107,1

-0,3

RO

Rumänien Romania

100,7

102,8

109,0

102,1

105,7

108,2

121,7

+12,5

SK

Slovakien Slovakia

101,8

106,9

101,1

114,1

114,8

104,0

107,3

+3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

Slovenien Slovenia

98,2

106,9

106,3

98,2

104,9

110,1

111,4

+1,1

ES

Spanien Spain

96,3

103,5

102,9

99,9

103,4

109,9

..

..

UK

Storbritannien United Kingdom

99,8

110,8

114,8

96,6

110,9

113,4

115,5

+1,9

SE

Sverige Sweden

101,8

109,4

121,5

100,1

107,8

110,0

125,5

+14,1

CZ

Tjeckien Czechia

94,2

101,2

101,2

92,4

101,8

98,3

109,2

+11,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

Tyskland Germany

98,7

108,6

108,9

95,0

110,8

106,2

112,7

+6,1

HU

Ungern Hungary

96,4

101,4

104,0

101,9

108,4

107,7

118,3

+9,8

AT

Österrike Austria

99,0

106,8

105,5

97,1

106,3

106,4

110,9

+4,2


1) Siffror ännu inte tillgängliga för alla länder.
    
Figures not yet available for all countries.


Källa: Eurostats databas.
  Source: Eurostat’s database. 2019-11-06.