Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1911

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Avräkningspriser, vegetabilier (kronor per 100 kg)

8a. Absolute agricultural prices, Crop products (SEK per 100 kg)

Anm.

Produkter

2015

2016

2017

2018

2016

Sep

Sep

2017

Sep

Sep

2018

Sep

Sep

2019

Sep

Sep

Note

Products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål1)  Cereals1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

133

127

130

185

124

117

200

128

AP

  Höstvete  Winter wheat

134

127

129

189

124

117

200

130

 

  Vårvete Spring wheat

148

144

134

197

135

127

204

133

 

  Fodervete Feed wheat

128

122

129

174

118

113

195

116

AP

Råg  Rye

113

117

123

181

121

119

193

122

AP

Korn  Barley

123

120

126

187

118

118

195

123

AP

  Foderkorn  Fodder barley

112

109

113

177

106

105

187

117

AP

  Maltkorn  Malting barley

143

140

148

205

140

143

209

133

AP

Foderhavre  Oats

102

107

97

181

105

92

190

113

AP

Rågvete  Triticale

114

113

117

178

112

107

184

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Raps  Rape

316

334

322

360

333

319

358

374

AP

Sockerbetor2)  Sugar beets2)

25

25

28

30

25

28

30

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor  Flowers

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Tulpaner, pris per 100 st3)

193

198

198

200

.

.

.

.

 

  Tulips, price per 100 items3)

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Vissa spannmålspriser avseende senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. Priserna samlas in från flera spannmålshandlare och mäts vid utvalda leveransorter, vanligen så kallade nollorter. Priserna ska avse normalkvalitet vid 14 % vattenhalt samt för höstvete vid 11 % proteinhalt. Årsmedelpriser beräknas som sammanvägda månadspriser med avseende på levererade kvantiteter.
     
Some prices concerning the latest harvest, are preliminary and might therefore be revised later. Prices are collected at several delivery places usually called ”base places” (no increase or decrease due to transport distance). It refers to cereals with a water content of 14 % and for Winter wheat with a protein content of 11 %. Annual prices are calculated as weighted arithmetic means of monthly prices.

2) Pris för sockerbetor vid 16 % sockerhalt. Pris redovisas endast för månaderna september till december.
    
Average price for beets at sugar content 16 %. The price is only calculated for the months September to December.

3) Pris redovisas endast för månaderna december till april.
    
The price is only calculated for the months December to April.

Anm.: AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas.
 
Note: Prices marked “AP” refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).