Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet, 2015=100

1. Price indices in the food sector, 2015=100

 

2016

2017

2018

2016

Nov

Nov

2017

Nov

Nov

2018

Nov

Nov

2019

Nov

Nov

Diff, %

Nov 18-

Nov 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

98,9

101,5

108,5

99,2

102,3

113,3

109,7

-3,2

  Agricultural input price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)

101,8

109,4

121,5

104,6

112,4

129,5

116,9

-9,7

  Agricultural output price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

102,1

105,9

107,7

102,4

106,4

110,1

111,0

+0,8

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Price index for the food industry, food

 

 

 

 

 

 

 

 

  from price regulated agricultural

 

 

 

 

 

 

 

 

  products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade

100,4

102,5

105,0

100,1

103,5

105,9

108,4

+2,4

livsmedel (KPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index, food from price

 

 

 

 

 

 

 

 

  regulated agricultural products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1) Totalt

101,0

102,8

104,8

101,5

103,4

105,4

107,3

+1,8

  Consumer Price Index (CPI)1) Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel

101,0

102,8

104,8

101,6

103,4

105,4

107,3

+1,8

  Total, excl. food from price regulated

 

 

 

 

 

 

 

 

  products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedel, totalt  Food, total

101,1

103,2

105,7

101,1

103,6

105,9

109,3

+3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej jordbruksreglerade livsmedel

101,6

104,0

106,3

102,0

103,7

105,9

110,1

+4,0

  Other food

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.

      The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.