Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 2002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index), 2015=100   

2. Agricultural input price index, 2015=100

 

Vägnings-

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Diff, %

tal, %

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 18-

 

Weights, %

 

 

 

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 19

 

 

 

Utsäde  Seeds

6,1

95,8

93,7

98,5

96,9

95,1

95,2

100,9

+6,1

 

Energi och drivmedel
  Energy and propellants

9,9

106,9

120,0

124,0

106,2

110,4

121,6

124,5

+2,4

Elektricitet  Electricity

4,0

109,4

122,7

126,7

107,2

111,7

130,9

127,1

-2,9

Diesel  Diesel oil

4,3

106,7

119,7

123,8

106,6

110,6

118,5

124,6

+5,1

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels and propellants

1,7

101,7

114,7

118,1

101,8

106,7

112,2

117,8

+4,9

 

Gödnings- och jordförbättrings-
medel
  Fertilisers and soil improvers

8,2

87,4

95,9

100,7

84,3

91,4

103,5

97,9

-5,4

Enkla gödselmedel1)
  Straight fertilisers1)

4,5

86,7

94,6

99,4

83,6

90,5

102,6

96,5

-5,9

Sammansatta gödselmedel2)
  Compound fertilisers2)

3,7

88,4

97,9

102,7

85,5

92,8

105,0

100,1

-4,7

 

Växtskydds- och bekämpnings-
medel
  Plant protection products and
  pesticides

2,4

104,9

105,2

109,0

101,5

106,1

104,8

110,3

+5,3

Svampmedel  Fungicides

0,7

102,9

105,9

108,9

100,4

103,6

106,5

109,5

+2,8

Insektsmedel  Insecticides

0,2

115,1

117,5

129,7

110,5

116,5

117,7

132,5

+12,5

Ogräsmedel  Herbicides

1,5

105,3

104,7

108,6

101,6

106,5

104,0

110,0

+5,8

 

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

1,0

102,5

109,7

113,3

100,5

105,6

109,2

115,4

+5,7

 

Djurfoder
  Animal feedingstuffs

18,7

99,0

111,4

113,7

97,3

97,9

122,1

105,2

-13,8

 

Underhåll av utrustning
  Maintenance of materials

6,1

103,2

104,5

109,3

101,5

104,3

106,3

110,7

+4,1

 

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

2,4

102,6

105,1

106,4

101,3

103,1

105,8

106,0

+0,2

 

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

23,0

103,8

110,7

113,1

102,3

104,7

115,6

109,0

-5,7

 

TOTAL INSATSFÖRBRUKNING
  GOODS AND SERVICES
  CURRENTLY CONSUMED
  IN AGRICULTURE

77,9

100,6

108,3

111,5

99,1

101,6

113,6

108,4

-4,6

 

Utrustning  Materials

16,7

104,9

110,4

114,4

103,2

106,1

112,2

116,0

+3,4

Traktorer  Tractors

4,7

106,4

115,1

120,2

104,2

108,1

118,2

121,8

+3,1

Övrig utrustning  Other materials

12,0

104,3

108,6

112,2

102,8

105,3

109,9

113,8

+3,5

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

102,8

105,8

107,7

101,3

103,5

106,6

107,3

+0,6

 

INVESTERINGSVAROR
  GOODS CONTRIBUTING TO
  AGRICULTURAL INVESTMENTS

22,1

104,4

109,2

112,7

102,7

105,5

110,8

113,9

+2,8

 

TOTALT  TOTAL

100,0

101,5

108,5

111,8

99,9

102,5

113,0

109,6

-3,0


1)       Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).

  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogen (N), Phosphorus (P) or Potassium (K).

2)       Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.
  
Compound fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.