Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 2002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J), 2015=100

4. Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products, 2015=100

 

Vägnings-

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Diff, %1)

tal,%

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 18-

 

Weights,%

 

 

 

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 19

 

Vegetabilier  Crop products

29,7

108,1

110,4

115,9

103,7

107,8

115,3

113,0

-2,0

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

9,3

103,7

104,3

114,3

100,3

102,2

108,0

113,0

+4,6

Mjukt bröd  Bread

14,5

104,6

106,8

109,2

101,6

105,4

110,0

108,8

-1,1

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

S

S

S

104,5

S

S

S

S

 

Mejeriprodukter  Dairy products

24,4

106,9

112,8

116,4

98,7

110,3

114,7

115,4

+0,6

Mjölk  Milk

10,5

103,6

108,1

109,2

S

106,3

109,4

108,2

-1,1

Grädde  Cream

3,3

113,1

126,9

136,8

105,1

121,8

133,5

135,1

+1,2

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,1

103,3

104,6

105,7

95,0

105,5

101,4

103,9

+2,5

Glass  Ice cream

S

S

S

S

104,1

S

S

S

S

 

Ägg  Eggs

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

Kött  Meat

25,6

105,5

102,8

105,7

103,5

103,5

103,5

106,8

+3,2

Nötkött  Beef

10,2

107,2

102,9

105,4

104,1

103,5

103,3

105,8

+2,4

Griskött  Pig meat

9,9

104,6

102,9

103,6

103,8

103,5

101,9

105,9

+3,9

Fjäderfäkött  Poultry meat

4,3

102,6

100,4

108,8

S

102,6

105,3

108,6

+3,1

Annat kött  Other meat

1,2

108,3

114,4

117,1

S

107,9

114,4

118,5

+3,6

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

17,5

102,7

104,1

107,3

102,2

104,0

104,1

110,8

+6,4

 

Kött, charkuterivaror och
köttkonserver
  Meat and meat products

43,1

103,6

103,0

105,8

102,5

102,9

103,6

107,5

+3,8

 

Animalier  Animal products

70,3

104,8

106,4

109,6

101,3

105,5

107,5

110,4

+2,7

 

TOTALT  TOTAL

100,0

105,9

107,7

111,4

102,1

106,3

109,8

111,2

+1,3


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.