Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 2002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J), 2015=100

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products, 2015=100

 

Vägnings-

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Diff, %1)

tal,%

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 18-

 

Weights,%

 

 

 

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 19

 

Vegetabilier  Crop products

32,0

100,6

102,9

107,6

99,9

102,6

105,9

108,2

+2,2

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

11,5

99,9

100,5

105,2

99,4

100,3

102,5

106,0

+3,3

Mjukt bröd  Bread

14,7

100,0

101,5

106,0

100,1

101,8

104,6

107,4

+2,6

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

103,4

111,3

122,0

103,5

106,8

124,1

118,8

-4,2

Socker  Sugar

0,5

97,6

100,0

102,5

97,3

97,0

99,6

102,6

+3,1

Margarin  Margarine

3,4

106,0

113,9

117,0

99,5

113,3

115,4

116,1

+0,6

 

Mejeriprodukter  Dairy products

31,3

104,4

108,2

109,6

100,6

108,2

109,6

109,9

+0,3

Mjölk  Milk

10,6

103,1

106,1

106,5

99,6

106,6

107,0

106,9

-0,1

Grädde  Cream

3,3

107,7

115,3

119,4

101,5

112,4

117,8

116,7

-0,9

Smör  Butter

1,2

120,6

140,9

145,1

98,0

139,7

143,4

142,5

-0,7

Ost  Cheese

11,7

102,7

105,0

106,4

100,3

105,9

105,9

106,9

+1,0

Glass  Ice cream

4,4

106,2

108,2

110,1

104,4

108,4

110,8

112,5

+1,6

 

Ägg  Eggs

2,9

100,5

102,3

106,2

93,9

101,0

103,0

105,4

+2,3

 

Kött  Meat

16,9

104,2

105,9

107,4

103,3

105,8

107,4

108,7

+1,2

Nötkött  Beef

7,8

106,5

108,5

108,2

104,4

107,0

107,0

107,2

+0,2

Griskött  Pig meat

4,0

103,2

104,8

105,5

103,8

108,9

109,0

112,5

+3,2

Fjäderfäkött  Poultry meat

4,3

99,9

101,3

106,0

99,5

99,0

105,0

105,0

+0,0

Annat kött  Other meat

0,8

108,8

110,2

113,7

107,1

110,8

113,3

121,4

+7,2

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,9

101,0

102,7

106,5

100,7

102,3

103,7

108,5

+4,6

 

Kött, charkuterivaror och
köttkonserver
  Meat and meat products

33,8

102,6

104,3

106,9

101,9

104,0

105,5

108,6

+2,9

 

Animalier  Animal products

68,0

103,3

106,0

108,1

101,0

105,8

107,3

109,0

+1,6

 

TOTALT  TOTAL

100,0

102,5

105,0

108,0

100,6

104,8

106,9

108,8

+1,8


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.