Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 2002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU, 2015=1001)

7. Agricultural output price index for the EU market, 2015=1001)

 

2016

2017

2018

Tredje kvartalet Third Quarter

2016

2017

2018

2019

Diff, %

18-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-28

98,7

106,1

107,2

98,5

106,4

109,1

110,2

+1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE

Belgien Belgium

103,5

109,1

117,4

104,5

105,1

124,2

114,1

-8,1

BG

Bulgarien Bulgaria

94,8

94,8

95,9

90,9

92,6

97,5

95,4

-2,1

CY

Cypern Cyprus

98,4

100,9

100,2

99,9

98,5

99,4

99,3

-0,1

DK

Danmark Denmark

94,9

104,1

98,4

96,8

106,3

100,8

107,8

+6,9

EE

Estland Estonia

97,4

111,3

113,7

95,5

110,3

112,2

111,1

-1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

Finland Finland

97,0

99,9

103,3

96,3

100,7

104,6

101,5

-3,0

FR

Frankrike France

100,1

103,7

105,8

101,3

102,9

107,2

107,4

+0,2

EL

Grekland Greece

98,1

99,7

99,7

99,0

96,2

99,1

99,7

+0,7

IE

Irland Ireland

95,1

106,4

104,3

94,4

109,9

105,0

101,7

-3,1

IT

Italien Italy

97,0

105,0

106,0

97,6

105,1

106,9

108,2

+1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR

Kroatien Croatia

97,9

102,4

101,7

94,9

98,5

97,9

100,3

+2,5

LV

Lettland Latvia

98,6

110,5

117,1

95,6

106,5

113,6

108,6

-4,4

LT

Litauen Lithuania

93,3

104,7

107,5

87,4

102,4

105,0

103,9

-1,0

LU

Luxemburg Luxembourg

98,0

109,4

106,3

95,1

109,7

107,5

108,6

+1,0

MT

Malta Malta

101,6

99,6

100,2

102,9

98,5

101,1

106,7

+5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

Nederländerna Netherlands

100,3

107,5

105,3

95,2

101,6

101,0

102,2

+1,2

PL

Polen Poland

100,3

118,0

117,2

97,4

127,2

122,5

138,5

+13,0

PT

Portugal Portugal

102,4

105,0

107,6

104,2

101,2

107,5

108,7

+1,1

RO

Rumänien Romania

100,7

102,8

109,0

101,5

104,4

113,5

125,8

+10,8

SK

Slovakien Slovakia

101,8

106,9

101,1

103,3

110,2

100,7

104,5

+3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

Slovenien Slovenia

98,2

106,9

106,3

93,9

105,8

103,0

109,3

+6,1

ES

Spanien Spain

96,3

103,5

102,9

88,9

94,4

91,9

92,2

+0,4

UK

Storbritannien United Kingdom

99,8

110,8

114,8

101,3

111,7

117,0

111,9

-4,4

SE

Sverige Sweden

101,8

109,4

121,5

100,7

108,1

132,5

112,3

-15,2

CZ

Tjeckien Czechia

94,2

101,2

101,2

91,7

102,2

99,9

105,8

+5,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

Tyskland Germany

98,7

108,6

109,0

98,2

108,6

110,6

110,1

-0,5

HU

Ungern Hungary

96,4

101,4

104,0

91,6

96,8

101,0

106,5

+5,5

AT

Österrike Austria

99,0

106,8

105,5

98,7

107,8

106,3

107,0

+0,7


1) Siffror ännu inte tillgängliga för alla länder.
    
Figures not yet available for all countries.


Källa: Eurostats databas.
  Source: Eurostat’s database. 2020-02-05.