Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 2003

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet, 2015=100

1. Price indices in the food sector, 2015=100

 

2017

2018

2019

2017

Jan

Jan

2018

Jan

Jan

2019

Jan

Jan

2020

Jan

Jan

Diff, %

Jan 19-

Jan 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

101,5

108,5

111,8

100,9

103,2

113,6

109,8

-3,3

  Agricultural input price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)

109,4

121,5

120,1

107,8

111,9

128,9

119,6

-7,2

  Agricultural output price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

105,9

107,7

111,4

102,6

106,1

110,8

111,5

+0,6

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Price index for the food industry, food

 

 

 

 

 

 

 

 

  from price regulated agricultural

 

 

 

 

 

 

 

 

  products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade

102,5

105,0

108,0

100,4

104,2

106,4

107,9

+1,5

livsmedel (KPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index, food from price

 

 

 

 

 

 

 

 

  regulated agricultural products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1) Totalt

102,8

104,8

106,7

101,3

102,9

104,9

106,2

+1,3

  Consumer Price Index (CPI)1) Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel

102,8

104,8

106,6

101,4

102,8

104,7

106,1

+1,3

  Total, excl. food from price regulated

 

 

 

 

 

 

 

 

  products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedel, totalt  Food, total

103,2

105,7

108,6

102,1

104,4

106,2

108,8

+2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej jordbruksreglerade livsmedel

104,0

106,3

109,3

104,0

104,7

105,9

109,6

+3,5

  Other food

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.

      The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.