Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 2003

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index), 2015=100   

2. Agricultural input price index, 2015=100

 

Vägnings-

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2020

Diff, %

tal, %

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 19-

 

Weights, %

 

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 20

 

 

 

Utsäde  Seeds

6,1

95,8

93,7

98,5

96,4

92,6

95,2

100,9

+6,1

 

Energi och drivmedel
  Energy and propellants

9,9

106,9

120,0

124,0

108,1

113,0

122,7

124,2

+1,2

Elektricitet  Electricity

4,0

109,4

122,7

126,7

108,5

113,9

135,1

119,2

-11,8

Diesel  Diesel oil

4,3

106,7

119,7

123,8

108,9

113,3

118,3

127,9

+8,1

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels and propellants

1,7

101,7

114,7

118,1

103,4

109,5

111,7

120,8

+8,1

 

Gödnings- och jordförbättrings-
medel
  Fertilisers and soil improvers

8,2

87,4

95,9

100,7

89,5

91,7

102,9

93,6

-9,0

Enkla gödselmedel1)
  Straight fertilisers1)

4,5

86,7

94,6

99,4

89,8

90,8

101,9

91,8

-9,9

Sammansatta gödselmedel2)
  Compound fertilisers2)

3,7

88,4

97,9

102,7

89,1

93,0

104,5

96,5

-7,7

 

Växtskydds- och bekämpnings-
medel
  Plant protection products and
  pesticides

2,4

104,9

105,2

109,0

101,5

106,1

104,8

110,3

+5,3

Svampmedel  Fungicides

0,7

102,9

105,9

108,9

100,4

103,6

106,5

109,5

+2,8

Insektsmedel  Insecticides

0,2

115,1

117,5

129,7

110,5

116,5

117,7

132,5

+12,5

Ogräsmedel  Herbicides

1,5

105,3

104,7

108,6

101,6

106,5

104,0

110,0

+5,8

 

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

1,0

102,5

109,7

113,3

100,5

105,6

109,2

117,6

+7,7

 

Djurfoder
  Animal feedingstuffs

18,7

99,0

111,4

113,7

97,7

99,1

122,1

105,6

-13,5

 

Underhåll av utrustning
  Maintenance of materials

6,1

103,2

104,5

109,3

102,7

104,4

108,0

110,9

+2,7

 

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

2,4

102,6

105,1

106,4

101,6

103,5

106,2

106,2

+0,1

 

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

23,0

103,8

110,7

113,1

103,0

105,1

116,8

110,1

-5,7

 

TOTAL INSATSFÖRBRUKNING
  GOODS AND SERVICES
  CURRENTLY CONSUMED
  IN AGRICULTURE

77,9

100,6

108,3

111,5

100,3

102,2

114,2

108,4

-5,1

 

Utrustning  Materials

16,7

104,9

110,4

114,4

103,6

107,8

113,0

117,3

+3,9

Traktorer  Tractors

4,7

106,4

115,1

120,2

104,2

109,8

118,2

123,1

+4,2

Övrig utrustning  Other materials

12,0

104,3

108,6

112,2

103,4

107,1

111,0

115,2

+3,7

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

102,8

105,8

107,7

101,7

104,0

107,1

107,6

+0,5

 

INVESTERINGSVAROR
  GOODS CONTRIBUTING TO
  AGRICULTURAL INVESTMENTS

22,1

104,4

109,2

112,7

103,2

106,9

111,5

114,9

+3,1

 

TOTALT  TOTAL

100,0

101,5

108,5

111,8

100,9

103,2

113,6

109,8

-3,3


1)       Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).

  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogen (N), Phosphorus (P) or Potassium (K).

2)       Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.
  
Compound fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.