Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 2003

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J), 2015=100

4. Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products, 2015=100

 

Vägnings-

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2020

Diff, %1)

tal,%

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 19 -

 

Weights,%

 

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 20

 

Vegetabilier  Crop products

25,7

108,1

110,4

115,9

105,7

107,6

116,7

113,0

-3,2

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

10,2

103,7

104,3

114,3

103,9

102,0

112,0

112,7

+0,6

Mjukt bröd  Bread

19,0

104,6

106,8

109,2

101,7

105,1

110,2

108,9

-1,2

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

Mejeriprodukter  Dairy products

26,1

106,9

112,8

116,4

99,4

111,2

116,4

114,8

-1,4

Mjölk  Milk

11,6

103,6

108,1

109,2

99,9

106,2

110,5

107,4

-2,8

Grädde  Cream

3,1

113,1

126,9

136,8

103,3

125,6

138,4

138,3

-0,1

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

4,8

103,3

104,6

105,7

93,0

106,5

101,0

103,2

+2,2

Glass  Ice cream

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

Ägg  Eggs

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

Kött  Meat

30,5

105,5

102,8

105,7

102,2

102,4

103,3

108,4

+4,9

Nötkött  Beef

12,0

107,2

102,9

105,4

103,5

101,6

103,1

105,8

+2,6

Griskött  Pig meat

11,5

104,6

102,9

103,6

101,2

102,3

101,1

109,5

+8,3

Fjäderfäkött  Poultry meat

5,6

102,6

100,4

108,8

100,7

102,4

106,3

109,1

+2,6

Annat kött  Other meat

1,5

108,3

114,4

117,1

106,4

114,4

113,7

121,4

+6,8

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

14,7

102,7

104,1

107,3

101,5

103,7

105,9

112,1

+5,9

 

Kött, charkuterivaror och
köttkonserver
  Meat and meat products

48,2

103,6

103,0

105,8

101,6

102,4

104,0

108,5

+4,3

 

Animalier  Animal products

74,3

104,8

106,4

109,6

100,9

105,4

108,3

110,9

+2,4

 

TOTALT  TOTAL

100,0

105,9

107,7

111,4

102,6

106,1

110,8

111,5

+0,6


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.