Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 2003

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J), 2015=100

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products, 2015=100

 

Vägnings-

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2020

Diff, %1)

tal,%

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 19-

 

Weights,%

 

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 20

 

Vegetabilier  Crop products

31,3

100,6

102,9

107,6

99,3

101,5

105,3

107,5

+2,1

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

11,2

99,9

100,5

105,2

98,4

98,7

101,9

105,1

+3,1

Mjukt bröd  Bread

14,1

100,0

101,5

106,0

99,7

100,6

104,0

107,2

+3,1

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,9

103,4

111,3

122,0

102,8

106,5

123,7

117,9

-4,7

Socker  Sugar

0,5

97,6

100,0

102,5

97,9

97,4

102,2

102,7

+0,5

Margarin  Margarine

3,5

106,0

113,9

117,0

99,5

113,0

114,9

112,9

-1,7

 

Mejeriprodukter  Dairy products

32,8

104,4

108,2

109,6

100,6

108,0

108,6

107,8

-0,7

Mjölk  Milk

10,6

103,1

106,1

106,5

100,1

106,8

106,0

105,2

-0,7

Grädde  Cream

3,5

107,7

115,3

119,4

99,6

112,9

117,8

118,0

+0,1

Smör  Butter

1,4

120,6

140,9

145,1

104,2

140,6

147,0

145,3

-1,2

Ost  Cheese

11,9

102,7

105,0

106,4

99,9

105,0

104,9

102,7

-2,1

Glass  Ice cream

5,3

106,2

108,2

110,1

104,1

106,1

108,7

111,5

+2,5

 

Ägg  Eggs

3,0

100,5

102,3

106,2

100,4

102,5

106,6

105,9

-0,6

 

Kött  Meat

16,2

104,2

105,9

107,4

103,4

105,7

108,0

109,3

+1,3

Nötkött  Beef

7,5

106,5

108,5

108,2

104,6

108,2

111,9

111,1

-0,7

Griskött  Pig meat

3,8

103,2

104,8

105,5

103,3

105,9

104,0

107,8

+3,6

Fjäderfäkött  Poultry meat

4,3

99,9

101,3

106,0

100,6

100,4

104,2

105,2

+1,0

Annat kött  Other meat

0,7

108,8

110,2

113,7

104,1

108,9

107,9

120,4

+11,6

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,7

101,0

102,7

106,5

99,2

101,4

102,9

108,1

+5,0

 

Kött, charkuterivaror och
köttkonserver
  Meat and meat products

32,9

102,6

104,3

106,9

101,2

103,5

105,4

108,7

+3,1

 

Animalier  Animal products

68,7

103,3

106,0

108,1

100,9

105,6

106,9

108,1

+1,2

 

TOTALT  TOTAL

100,0

102,5

105,0

108,0

100,4

104,2

106,4

107,9

+1,5


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.