Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 2003

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU, 2015=1001)

6. Agricultural input price index for the EU market, 2015=1001)

 

2016

2017

2018

Tredje kvartalet Third Quarter

2016

2017

2018

2019

Diff, %

18-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-28

97,9

99,8

103,6

97,7

99,3

104,2

105,0

+0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE

Belgien Belgium

98,8

102,3

106,0

99,5

101,6

107,0

107,0

±0,0

BG

Bulgarien Bulgaria

96,7

98,2

102,1

97,1

97,4

103,9

105,2

+1,2

CY

Cypern Cyprus

94,1

95,4

93,4

94,8

93,3

93,8

95,2

+1,5

DK

Danmark Denmark

99,9

101,0

103,8

99,0

100,7

104,4

104,3

-0,1

EE

Estland Estonia

97,8

98,7

101,8

97,2

98,9

102,4

103,3

+0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

Finland Finland

97,4

98,9

102,6

96,0

98,0

102,6

104,5

+1,9

FR

Frankrike France

97,5

98,7

102,2

97,1

98,1

102,8

103,7

+0,8

EL

Grekland Greece

98,1

100,6

102,8

98,1

99,7

103,4

102,5

-0,9

IE

Irland Ireland

98,3

98,6

102,5

97,7

98,2

103,3

104,6

+1,3

IT

Italien Italy

99,9

101,0

104,3

99,8

100,8

104,2

105,1

+0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR

Kroatien Croatia

94,9

94,5

97,0

92,5

93,4

96,6

96,0

-0,6

LV

Lettland Latvia

98,3

99,2

103,4

97,9

98,5

103,9

104,3

+0,4

LT

Litauen Lithuania

99,3

102,4

101,9

99,0

103,8

97,1

93,8

-3,4

LU

Luxemburg Luxembourg

98,5

100,3

102,9

98,1

99,8

102,9

104,7

+1,7

MT

Malta Malta

100,0

99,6

100,8

100,3

99,5

101,2

103,1

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

Nederländerna Netherlands

96,9

99,9

102,6

96,1

98,5

103,6

102,5

-1,1

PL

Polen Poland

98,0

100,0

103,6

98,2

99,5

104,3

107,5

+3,1

PT

Portugal Portugal

99,5

99,2

100,8

99,3

98,2

101,2

101,4

+0,2

RO

Rumänien Romania

95,2

101,7

107,4

93,6

100,9

107,9

109,7

+1,7

SK

Slovakien Slovakia

95,3

95,0

100,1

93,8

93,4

100,1

101,6

+1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

Slovenien Slovenia

98,4

99,2

102,9

98,9

98,9

103,4

105,9

+2,4

ES

Spanien Spain

96,7

97,2

100,6

96,7

96,8

101,0

101,5

+0,4

UK

Storbritannien United Kingdom

97,5

102,4

108,8

97,6

102,1

110,4

110,9

+0,5

SE

Sverige Sweden

99,0

101,5

108,5

98,4

101,4

111,6

109,7

-1,7

CZ

Tjeckien Czechia

96,9

98,0

99,8

96,4

97,5

100,2

103,1

+2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

Tyskland Germany

98,3

100,0

103,8

98,5

99,7

103,9

105,5

+1,5

HU

Ungern Hungary

97,9

98,1

102,8

97,1

97,5

103,4

106,2

+2,7

AT

Österrike Austria

99,2

100,1

103,4

99,1

99,8

103,7

104,4

+0,7


1) Siffror ännu inte tillgängliga för alla länder.
    
Figures not yet available for all countries.


Källa: Eurostats databas.

  Source: Eurostat’s database. 2020-03-04.