Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 2004

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J), 2015=100

4. Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products, 2015=100

 

Vägnings-

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2020

Diff, %1)

tal,%

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb 19 -

 

Weights,%

 

 

 

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb 20

 

Vegetabilier  Crop products

32,0

108,1

110,4

115,9

106,9

108,4

115,5

113,8

-1,5

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

9,3

103,7

104,3

114,3

104,5

102,8

112,7

113,0

+0,3

Mjukt bröd  Bread

17,4

104,6

106,8

109,2

102,0

105,9

108,2

108,8

+0,6

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

Mejeriprodukter  Dairy products

23,9

106,9

112,8

116,4

101,6

111,3

115,4

114,2

-1,0

Mjölk  Milk

10,6

103,6

108,1

109,2

100,0

106,6

107,3

107,9

+0,6

Grädde  Cream

2,9

113,1

126,9

136,8

103,7

123,9

135,4

137,6

+1,6

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

4,4

103,3

104,6

105,7

97,1

105,7

105,1

101,6

-3,3

Glass  Ice cream

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

Ägg  Eggs

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

Kött  Meat

27,9

105,5

102,8

105,7

103,1

101,4

103,9

108,8

+4,7

Nötkött  Beef

11,0

107,2

102,9

105,4

106,7

101,7

103,9

106,5

+2,5

Griskött  Pig meat

10,5

104,6

102,9

103,6

100,8

100,7

101,4

111,4

+9,9

Fjäderfäkött  Poultry meat

5,1

102,6

100,4

108,8

98,2

99,8

107,4

104,8

-2,4

Annat kött  Other meat

1,3

108,3

114,4

117,1

108,1

114,4

114,3

124,7

+9,1

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

Kött, charkuterivaror och
köttkonserver
  Meat and meat products

44,1

103,6

103,0

105,8

102,3

102,1

104,2

109,4

+5,0

 

Animalier  Animal products

68,0

104,8

106,4

109,6

102,2

105,3

108,1

111,3

+3,0

 

TOTALT  TOTAL

100,0

105,9

107,7

111,4

103,8

106,4

110,3

112,0

+1,5


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.