Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 2004

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J), 2015=100

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products, 2015=100

 

Vägnings-

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2020

Diff, %1)

tal,%

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb 19-

 

Weights,%

 

 

 

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb 20

 

Vegetabilier  Crop products

31,3

100,6

102,9

107,6

98,8

101,7

106,5

108,2

+1,7

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

11,2

99,9

100,5

105,2

98,7

99,4

102,8

106,3

+3,5

Mjukt bröd  Bread

14,1

100,0

101,5

106,0

98,8

100,3

105,0

106,7

+1,6

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,9

103,4

111,3

122,0

100,7

107,1

126,9

118,7

-6,4

Socker  Sugar

0,5

97,6

100,0

102,5

97,6

100,1

98,7

104,3

+5,7

Margarin  Margarine

3,5

106,0

113,9

117,0

99,2

112,6

117,3

117,3

+0,1

 

Mejeriprodukter  Dairy products

32,8

104,4

108,2

109,6

101,1

108,1

109,6

109,0

-0,5

Mjölk  Milk

10,6

103,1

106,1

106,5

100,0

106,3

106,3

106,3

-0,0

Grädde  Cream

3,5

107,7

115,3

119,4

104,8

113,6

118,8

119,5

+0,6

Smör  Butter

1,4

120,6

140,9

145,1

105,0

141,1

149,8

146,7

-2,1

Ost  Cheese

11,9

102,7

105,0

106,4

100,3

104,9

107,6

105,8

-1,7

Glass  Ice cream

5,3

106,2

108,2

110,1

102,8

107,7

106,5

108,2

+1,6

 

Ägg  Eggs

3,0

100,5

102,3

106,2

99,9

102,1

105,5

105,9

+0,4

 

Kött  Meat

16,2

104,2

105,9

107,4

102,7

105,3

106,7

108,0

+1,2

Nötkött  Beef

7,5

106,5

108,5

108,2

105,0

109,0

108,5

110,6

+1,9

Griskött  Pig meat

3,8

103,2

104,8

105,5

99,3

104,9

100,6

106,2

+5,6

Fjäderfäkött  Poultry meat

4,3

99,9

101,3

106,0

100,8

98,1

107,2

102,6

-4,3

Annat kött  Other meat

0,7

108,8

110,2

113,7

107,7

109,2

115,2

120,9

+4,9

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,7

101,0

102,7

106,5

99,8

101,9

104,9

109,8

+4,7

 

Kött, charkuterivaror och
köttkonserver
  Meat and meat products

32,9

102,6

104,3

106,9

101,2

103,6

105,8

108,9

+3,0

 

Animalier  Animal products

68,7

103,3

106,0

108,1

101,1

105,6

107,5

108,8

+1,2

 

TOTALT  TOTAL

100,0

102,5

105,0

108,0

100,4

104,3

107,2

108,6

+1,3


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.