Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 2005

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J), 2015=100

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products, 2015=100

 

Vägnings-

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2020

Diff, %1)

tal,%

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar 19-

 

Weights,%

 

 

 

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar 20

 

Vegetabilier  Crop products

31,3

100,6

102,9

107,6

99,7

102,3

108,0

109,0

+0,9

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

11,2

99,9

100,5

105,2

99,2

99,6

105,2

107,2

+2,0

Mjukt bröd  Bread

14,1

100,0

101,5

106,0

99,2

101,4

106,0

107,2

+1,1

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,9

103,4

111,3

122,0

102,8

106,6

129,4

119,6

-7,6

Socker  Sugar

0,5

97,6

100,0

102,5

97,6

100,8

102,7

105,7

+2,9

Margarin  Margarine

3,5

106,0

113,9

117,0

102,9

113,2

117,7

118,5

+0,7

 

Mejeriprodukter  Dairy products

32,8

104,4

108,2

109,6

103,7

107,9

109,7

109,7

+0,0

Mjölk  Milk

10,6

103,1

106,1

106,5

101,9

106,2

107,1

106,7

-0,4

Grädde  Cream

3,5

107,7

115,3

119,4

106,3

114,3

120,4

118,7

-1,4

Smör  Butter

1,4

120,6

140,9

145,1

114,3

139,0

149,4

143,8

-3,8

Ost  Cheese

11,9

102,7

105,0

106,4

102,8

104,9

105,8

106,3

+0,5

Glass  Ice cream

5,3

106,2

108,2

110,1

106,5

106,9

109,1

111,3

+2,0

 

Ägg  Eggs

3,0

100,5

102,3

106,2

101,6

101,6

106,5

107,9

+1,3

 

Kött  Meat

16,2

104,2

105,9

107,4

102,4

104,0

106,2

110,6

+4,1

Nötkött  Beef

7,5

106,5

108,5

108,2

106,4

109,2

106,4

113,1

+6,3

Griskött  Pig meat

3,8

103,2

104,8

105,5

99,2

101,5

103,6

109,6

+5,8

Fjäderfäkött  Poultry meat

4,3

99,9

101,3

106,0

96,7

95,6

107,4

104,8

-2,5

Annat kött  Other meat

0,7

108,8

110,2

113,7

108,5

110,2

108,7

124,2

+14,2

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,7

101,0

102,7

106,5

101,0

102,6

104,9

111,4

+6,2

 

Kött, charkuterivaror och
köttkonserver
  Meat and meat products

32,9

102,6

104,3

106,9

101,6

103,3

105,5

111,0

+5,2

 

Animalier  Animal products

68,7

103,3

106,0

108,1

102,6

105,4

107,5

110,2

+2,6

 

TOTALT  TOTAL

100,0

102,5

105,0

108,0

101,7

104,4

107,7

109,8

+2,0


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.