Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 2006

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet, 2015=100

1. Price indices in the food sector, 2015=100

 

2017

2018

2019

2017

Apr

Apr

2018

Apr

Apr

2019

Apr

Apr

2020

Apr

Apr

Diff, %

Apr 19-

Apr 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

101,5

108,5

111,8

101,7

105,1

114,1

108,5

-4,9

  Agricultural input price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)

109,4

121,5

120,1

108,6

111,3

127,6

122,5

-3,9

  Agricultural output price index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

105,9

107,7

111,4

106,0

106,6

111,1

112,2

+1,0

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Price index for the food industry, food

 

 

 

 

 

 

 

 

  from price regulated agricultural

 

 

 

 

 

 

 

 

  products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade

102,5

105,0

108,0

101,9

104,9

107,7

110,1

+2,3

livsmedel (KPI-J)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Consumer Price Index, food from price

 

 

 

 

 

 

 

 

  regulated agricultural products1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1) Totalt

102,8

104,8

106,7

102,6

104,4

106,6

106,2

-0,4

  Consumer Price Index (CPI)1) Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel

102,8

104,8

106,6

102,7

104,4

106,6

106,0

-0,6

  Total, excl. food from price regulated

 

 

 

 

 

 

 

 

  products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedel, totalt  Food, total

103,2

105,7

108,6

102,7

105,3

108,1

111,9

+3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej jordbruksreglerade livsmedel

104,0

106,3

109,3

103,7

105,8

108,6

113,8

+4,8

  Other food

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.

      The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.