Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 2006

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J), 2015=100

4. Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products, 2015=100

 

Vägnings-

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2020

Diff, %1)

tal,%

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr 19 -

 

Weights,%

 

 

 

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr 20

 

Vegetabilier  Crop products

32,0

108,1

110,4

115,9

108,7

108,1

117,0

114,3

-2,3

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

9,3

103,7

104,3

114,3

104,4

102,7

115,1

114,1

-0,9

Mjukt bröd  Bread

17,4

104,6

106,8

109,2

105,0

105,7

109,5

108,4

-1,0

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

Mejeriprodukter  Dairy products

23,9

106,9

112,8

116,4

107,8

111,2

115,1

112,1

-2,6

Mjölk  Milk

10,6

103,6

108,1

109,2

104,1

108,6

109,7

107,4

-2,1

Grädde  Cream

2,9

113,1

126,9

136,8

107,3

125,5

136,3

134,9

-1,0

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

4,4

103,3

104,6

105,7

106,9

100,1

106,0

103,6

-2,3

Glass  Ice cream

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

Ägg  Eggs

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

Kött  Meat

27,9

105,5

102,8

105,7

104,7

101,8

104,5

110,1

+5,4

Nötkött  Beef

11,0

107,2

102,9

105,4

107,3

102,2

104,9

108,4

+3,3

Griskött  Pig meat

10,5

104,6

102,9

103,6

103,5

102,1

101,0

112,2

+11,1

Fjäderfäkött  Poultry meat

5,1

102,6

100,4

108,8

100,2

97,9

109,2

105,5

-3,4

Annat kött  Other meat

1,3

108,3

114,4

117,1

108,0

114,4

114,5

129,2

+12,8

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

Kött, charkuterivaror och
köttkonserver
  Meat and meat products

44,1

103,6

103,0

105,8

102,9

102,9

105,1

110,4

+5,0

 

Animalier  Animal products

68,0

104,8

106,4

109,6

104,6

105,8

108,6

111,2

+2,4

 

TOTALT  TOTAL

100,0

105,9

107,7

111,4

106,0

106,6

111,1

112,2

+1,0


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.