Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 2006

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J), 2015=100

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products, 2015=100

 

Vägnings-

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2020

Diff, %1)

tal,%

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr 19-

 

Weights,%

 

 

 

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr 20

 

Vegetabilier  Crop products

31,3

100,6

102,9

107,6

100,4

102,7

107,7

109,3

+1,5

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

11,2

99,9

100,5

105,2

99,9

101,0

105,4

108,2

+2,6

Mjukt bröd  Bread

14,1

100,0

101,5

106,0

99,8

101,1

105,2

106,4

+1,1

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,9

103,4

111,3

122,0

102,8

106,0

129,5

127,1

-1,8

Socker  Sugar

0,5

97,6

100,0

102,5

97,6

100,9

102,8

105,6

+2,8

Margarin  Margarine

3,5

106,0

113,9

117,0

104,5

114,6

116,9

117,8

+0,8

 

Mejeriprodukter  Dairy products

32,8

104,4

108,2

109,6

103,1

108,2

108,7

108,8

+0,1

Mjölk  Milk

10,6

103,1

106,1

106,5

102,6

106,3

106,6

106,0

-0,5

Grädde  Cream

3,5

107,7

115,3

119,4

104,1

112,7

117,3

117,2

-0,1

Smör  Butter

1,4

120,6

140,9

145,1

113,6

135,9

130,6

133,9

+2,6

Ost  Cheese

11,9

102,7

105,0

106,4

101,7

105,6

106,6

105,9

-0,6

Glass  Ice cream

5,3

106,2

108,2

110,1

105,0

108,9

108,0

110,9

+2,6

 

Ägg  Eggs

3,0

100,5

102,3

106,2

98,1

101,1

105,7

104,6

-1,1

 

Kött  Meat

16,2

104,2

105,9

107,4

104,3

105,7

107,7

112,8

+4,8

Nötkött  Beef

7,5

106,5

108,5

108,2

106,9

108,2

109,0

115,6

+6,1

Griskött  Pig meat

3,8

103,2

104,8

105,5

101,1

106,6

103,5

115,8

+11,9

Fjäderfäkött  Poultry meat

4,3

99,9

101,3

106,0

101,5

99,1

107,3

103,2

-3,9

Annat kött  Other meat

0,7

108,8

110,2

113,7

108,7

110,9

116,1

125,5

+8,0

 

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

16,7

101,0

102,7

106,5

100,6

102,6

105,9

112,4

+6,2

 

Kött, charkuterivaror och
köttkonserver
  Meat and meat products

32,9

102,6

104,3

106,9

102,4

104,1

106,8

112,6

+5,5

 

Animalier  Animal products

68,7

103,3

106,0

108,1

102,5

105,9

107,6

110,5

+2,7

 

TOTALT  TOTAL

100,0

102,5

105,0

108,0

101,9

104,9

107,7

110,1

+2,3


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bland annat för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet.
    
The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).
  Source: Statistics Sweden.