Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2003

JO 30 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal sysselsatta totalt för samtliga företagskategorier.

1. Number of occupied persons for all holding categories.

Medelfel kursivt i procent. Standard errors in per cent.

Område
Storleksgrupp

Stadigvarande sysselsatta

Tillfälligt sysselsatta

Totalt

 

Män

Kvinnor

Summa

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 509

1 400

3 909

1 147

5 056

6,8

Uppsala

3 556

1 884

5 440

623

6 062

1,5

Södermanlands

3 057

1 525

4 582

919

5 501

10,5

Östergötlands

5 319

2 246

7 565

1 484

9 049

1,5

Jönköpings

5 362

2 646

8 008

1 005

9 013

3,3

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3 251

1 685

4 936

1 070

6 007

11,5

Kalmar

4 798

2 281

7 079

1 608

8 687

1,3

Gotlands

2 384

1 287

3 671

576

4 246

1,5

Blekinge

1 789

846

2 636

907

3 543

2,4

Skåne

12 998

6 493

19 491

5 595

25 086

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

4 844

2 627

7 471

1 713

9 184

2,0

Västra Götalands

19 033

9 463

28 496

2 851

31 347

0,8

Värmlands

4 617

2 222

6 840

992

7 832

2,7

Örebro

3 234

1 673

4 907

508

5 415

3,0

Västmanlands

3 021

1 476

4 497

404

4 901

1,7

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2 865

1 558

4 423

657

5 080

5,0

Gävleborgs

3 115

1 701

4 816

353

5 169

2,0

Västernorrlands

2 763

1 662

4 425

250

4 675

2,9

Jämtlands

2 215

1 300

3 516

315

3 831

2,6

Västerbottens

3 066

1 707

4 773

331

5 104

2,0

Norrbottens

1 923

850

2 773

387

3 160

3,3

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8 256

3 962

12 217

3 887

16 104

1,7

Götalands mellanbygder

9 848

4 811

14 659

4 277

18 935

0,9

Götalands norra slättbygder

12 016

5 409

17 424

2 486

19 910

0,9

Svealands slättbygder

15 756

8 001

23 757

4 069

27 826

1,8

Götalands skogsbygder

27 837

14 558

42 395

5 866

48 261

1,7

Mellersta Sveriges skogsb

8 754

4 465

13 219

1 119

14 337

1,6

Nedre Norrland

7 682

4 435

12 117

1 227

13 344

2,2

Övre Norrland

5 572

2 893

8 465

767

9 231

1,6

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

1 857

868

2 726

163

2 889

3,5

Stödområde 2a

5 664

3 127

8 791

1 043

9 834

2,3

Stödområde 2b

3 946

2 346

6 292

526

6 818

2,3

Stödområde 3

3 626

1 863

5 489

445

5 934

2,6

Stödområde 4a

5 634

3 002

8 636

661

9 296

2,4

Stödområde 4b

1 372

655

2 028

688

2 716

3,9

Stödområde 5a

14 604

7 504

22 108

2 663

24 771

3,1

Stödområde 5b

16 162

8 442

24 604

2 847

27 451

1,3

Stödområde 5c

5 407

2 702

8 109

1 980

10 088

4,4

Stödområde 5m

2 630

1 241

3 871

826

4 697

1,5

Övriga riket

34 817

16 784

51 601

11 856

63 456

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

- 2,0

2 165

1 519

3 685

2 170

5 855

9,9

2,1 - 5,0

10 430

6 319

16 748

1 825

18 574

4,1

5,1 - 10,0

13 413

7 887

21 300

1 421

22 721

1,2

10,1 - 20,0

16 313

8 200

24 513

2 248

26 761

1,2

20,1 - 30,0

9 822

4 875

14 698

1 736

16 434

1,0

30,1 - 50,0

13 084

6 461

19 545

2 985

22 530

1,5

50,1 - 100,0

16 179

7 913

24 092

4 439

28 531

0,5

Över 100,0

14 313

5 359

19 672

6 872

26 544

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

95 720

48 533

144 253

23 697

167 950

0,7

1999

105 645

51 208

156 853

20 215

177 068

-