Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2003

JO 30 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal årsverken (AWU) efter arbetstid för samtliga företagskategorier.

10. Number of annual work units (AWU) by working hours, all holding categories.

Medelfel kursivt i procent. Standard errors in per cent.

 

Årlig arbetstid i timmar

 

 

 

1-449

450-899

900-1349

1350-1799

1800-

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

2 586

4 228

4 913

4 394

17 811

33 933

0,3

Män

2 147

3 757

4 381

3 942

16 740

30 968

0,3

Kvinnor

438

471

532

452

1 072

2 965

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/sambo

2 328

2 004

1 896

1 390

3 286

10 905

0,7

Män

290

404

368

257

567

1 885

2,6

Kvinnor

2 038

1 600

1 529

1 133

2 720

9 019

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

2 135

1 126

919

750

2 241

7 171

1,0

Män

1 439

857

714

589

1 952

5 551

1,1

Kvinnor

696

269

205

161

289

1 620

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra stadigvarande sysselsatta

802

1 130

1 732

3 190

8 919

15 774

1,5

Män

531

739

1 051

2 254

7 259

11 834

1,2

Kvinnor

271

391

681

937

1 660

3 940

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

7 851

8 488

9 460

9 725

32 258

67 782

0,4

Män

4 407

5 757

6 514

7 042

26 517

50 238

0,4

Kvinnor

3 444

2 731

2 946

2 683

5 740

17 544

0,9