Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2003

JO 30 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter ålder inom företagskategorin enskild firma.

11. Number of persons with other gainful activity beside the holding by age at holdings owned by private persons.

Medelfel kursivt i procent. Standard errors in per cent.

Sysselsättning utanför jordbruket

-25 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65- år

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

160

2 189

7 191

9 736

8 425

869

28 571

0,6

Bisyssla

51

602

1 958

3 122

3 246

1 105

10 085

1,1

Inget arbete

49

775

3 020

4 507

6 328

9 623

24 300

0,7

Därav män

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

158

1 814

6 086

8 525

7 301

801

24 684

0,7

Bisyssla

45

569

1 715

2 886

2 988

1 028

9 231

1,1

Inget arbete

47

695

2 646

4 140

5 585

8 545

21 659

0,7

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

3

375

1 106

1 211

1 124

68

3 886

2,8

Bisyssla

6

33

243

237

258

77

854

5,3

Inget arbete

2

79

373

367

743

1 078

2 641

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/sambor

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

94

1 919

5 731

6 730

4 737

312

19 523

0,9

Bisyssla

13

140

712

928

967

239

2 999

2,1

Inget arbete

24

335

1 126

1 670

2 757

3 444

9 356

1,3

Därav män

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

3

283

783

953

852

99

2 973

3,2

Bisyssla

0

14

90

85

127

85

401

6,8

Inget arbete

0

20

71

175

347

856

1 470

4,2

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

91

1 637

4 948

5 777

3 885

213

16 550

0,9

Bisyssla

13

126

622

843

841

154

2 598

2,2

Inget arbete

24

315

1 054

1 495

2 410

2 588

7 886

1,3