Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2003

JO 30 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter årlig arbetstid i jordbruket inom företagsformen enskild firma.

12. Number of persons with other gainful activity beside the holding by working hours at holdings owned by private persons.

Medelfel kursivt i procent. Standard errors in per cent.

Sysselsättning utanför jordbruket

Årlig arbetstid i jordbruket, timmar

 

1-449

450-899

900-1349

1350-1799

1800-

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

14 707

7 393

3 686

1 232

1 553

28 571

0,6

Bisyssla

1 236

1 412

1 899

1 651

3 886

10 085

1,1

Inget arbete

5 044

2 469

2 276

2 140

12 372

24 300

0,7

Därav män

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

12 248

6 616

3 291

1 111

1 420

24 684

0,7

Bisyssla

1 033

1 250

1 739

1 506

3 703

9 231

1,1

Inget arbete

4 020

2 152

1 981

1 889

11 617

21 659

0,7

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

2 459

777

395

121

134

3 886

2,8

Bisyssla

203

162

161

145

183

854

5,3

Inget arbete

1 023

317

295

251

755

2 641

3,1

 

 

 

 

 

 

 

Makar/sambo

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

14 409

3 218

1 168

302

426

19 523

0,9

Bisyssla

930

649

608

365

446

2 999

2,1

Inget arbete

3 286

1 477

1 258

921

2 414

9 356

1,3

Därav män

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

1 708

744

360

85

76

2 973

3,2

Bisyssla

95

89

53

67

97

401

6,8

Inget arbete

514

246

176

142

393

1 470

4,2

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

12 700

2 474

808

217

350

16 550

0,9

Bisyssla

835

560

555

298

349

2 598

2,2

Inget arbete

2 772

1 231

1 082

780

2 021

7 886

1,3

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

10 662

1 557

458

148

155

12 980

1,6

Bisyssla

959

317

245

138

257

1 917

3,8

Inget arbete

4 854

804

593

429

1 217

7 897

2,2

Därav män

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

7 165

1 196

363

113

133

8 971

1,7

Bisyssla

697

243

182

120

232

1 475

3,7

Inget arbete

3 142

574

441

322

1 048

5 527

2,2

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

3 497

361

94

36

22

4 009

2,5

Bisyssla

262

74

63

18

25

442

7,2

Inget arbete

1 712

229

152

107

170

2 370

3,6