Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2003

JO 30 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

13. Antal företag med annan inkomstbringande verksamhet som har direkt samband med jordbruket för samtliga företagskategorier.

13. Number of holdings, in all holding categories, with other gainful activities directly related to the holding.

Medelfel kursivt i procent. Standard errors in per cent.

Område
Storleksgrupp

Turism, uthyrning och andra fritidsakt.

Hantverk

Förädling och förs. av gårdsprodukter

Förädling av trä

Vattenbruk

Produktion av förnybar energi

Arbete på entreprenad

Övrigt

Totalt (varje företag kan ha flera verksamheter)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

109

21

27

27

4

11

211

70

360

5,9

Uppsala

67

31

31

27

4

19

212

97

411

4,4

Södermanlands

105

11

37

24

7

14

201

79

401

4,8

Östergötlands

123

30

43

41

12

19

287

124

553

3,3

Jönköpings

107

35

19

63

7

15

146

83

408

6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

105

1

20

8

7

2

123

70

297

8,4

Kalmar

162

21

38

32

5

10

183

68

424

4,3

Gotlands

74

26

24

13

11

26

82

45

235

4,1

Blekinge

51

6

18

10

6

9

67

47

169

8,2

Skåne

229

67

104

43

13

46

464

287

1 070

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

85

11

29

20

6

20

167

114

392

5,0

Västra Götalands

384

112

174

160

14

66

732

386

1 659

2,9

Värmlands

33

25

43

26

11

37

222

61

371

7,2

Örebro

65

16

36

15

7

28

156

76

329

6,1

Västmanlands

40

10

14

24

1

11

160

57

271

5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

71

23

61

27

1

14

138

74

309

8,1

Gävleborgs

50

24

52

42

2

8

127

37

293

9,3

Västernorrlands

46

3

33

24

2

2

72

64

176

10,4

Jämtlands

26

7

35

28

4

6

97

29

205

9,4

Västerbottens

25

20

45

29

0

17

124

67

247

10,6

Norrbottens

8

10

18

9

2

4

92

27

136

17,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättb

133

38

73

9

6

31

331

208

711

2,8

Götalands mellanb

258

58

91

43

22

51

324

191

855

2,6

Götalands norra slättb

171

48

90

65

13

47

519

217

981

2,9

Svealands slättb

355

97

149

129

17

98

994

386

1 813

2,3

Götalands skogsb

704

160

210

262

36

77

1 015

581

2 502

2,4

Mellersta Sveriges skogsb

172

46

95

62

18

43

363

149

771

4,9

Nedre Norrland

124

28

121

83

12

12

284

133

652

6,1

Övre Norrland

50

34

74

43

3

23

233

99

434

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

35

11

22

37

0

2

60

29

156

11,8

Stödområde 2a

54

28

87

35

7

24

267

99

478

9,5

Stödområde 2b

65

17

53

32

5

3

109

81

292

7,8

Stödområde 3

35

10

54

30

8

16

145

39

279

9,5

Stödområde 4a

109

36

69

45

8

42

243

109

522

6,5

Stödområde 4b

23

26

17

12

0

12

104

34

174

9,8

Stödområde 5a

407

76

126

160

18

43

465

279

1 271

3,6

Stödområde 5b

394

120

121

127

24

58

654

335

1 549

2,9

Stödområde 5c

177

22

35

53

22

15

284

103

563

4,3

Stödområde 5m

69

15

21

3

6

15

111

47

247

5,3

Övriga riket

597

150

298

160

30

153

1 618

807

3 187

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

17

5

11

10

0

0

7

14

57

26,4

2,1 - 5,0

179

97

99

83

19

51

165

215

769

7,2

5,1 - 10,0

366

104

129

118

8

51

240

351

1 102

4,7

10,1 - 20,0

322

101

162

102

28

32

457

357

1 242

4,5

20,1 - 30,0

201

64

82

89

20

46

413

212

931

3,0

30,1 - 50,0

282

43

111

103

20

51

772

272

1 384

2,4

50,1 - 100,0

334

52

160

126

19

65

1 095

313

1 829

1,1

Över 100

264

45

150

62

13

87

913

228

1 404

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

1 966

511

904

694

126

383

4 061

1 963

8 718

1,2

1999

1 241

314

621

505

120

203

2 928

914

5 714

-