Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2003

JO 30 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Antal sysselsatta inom företagskategorin juridisk person.

3. Number of occupied persons at holdings owned by legal persons.

Medelfel kursivt i procent. Standard errors in per cent.

Område
Storleksgrupp

Stadigvarande sysselsatta

Tillfälligt sysselsatta

Totalt

 

Män

Kvinnor

Summa

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

567

281

848

877

1 725

19,4

Uppsala

442

226

667

202

870

4,8

Södermanlands

561

207

768

550

1 317

26,0

Östergötlands

932

336

1 268

616

1 884

9,1

Jönköpings

397

146

543

150

693

6,0

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

104

32

136

808

944

53,3

Kalmar

550

184

734

401

1 135

2,7

Gotlands

322

126

448

122

570

3,7

Blekinge

111

44

156

110

266

6,1

Skåne

2 404

1 007

3 410

1 983

5 393

2,8

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

808

345

1 153

483

1 636

5,9

Västra Götalands

1 550

724

2 274

801

3 075

2,9

Värmlands

331

161

492

479

970

6,8

Örebro

289

125

414

93

506

2,5

Västmanlands

383

203

585

227

812

4,7

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

340

207

547

64

611

6,8

Gävleborgs

177

86

263

75

338

9,9

Västernorrlands

241

126

367

50

418

9,1

Jämtlands

175

74

249

33

281

4,6

Västerbottens

424

186

611

111

721

4,3

Norrbottens

204

71

275

205

480

2,8

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 070

844

2 914

1 585

4 500

2,7

Götalands mellanbygder

1 403

521

1 924

1 134

3 058

1,7

Götalands norra slättbygder

1 528

616

2 144

876

3 020

3,9

Svealands slättbygder

2 282

1 065

3 347

2 290

5 637

7,0

Götalands skogsbygder

2 030

897

2 926

1 720

4 647

11,3

Mellersta Sveriges skogsb

653

297

950

334

1 284

2,7

Nedre Norrland

709

390

1 099

180

1 279

4,2

Övre Norrland

636

265

901

321

1 222

2,5

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

112

50

162

32

194

7,9

Stödområde 2a

713

299

1 011

313

1 324

1,3

Stödområde 2b

338

186

523

101

624

9,3

Stödområde 3

275

168

443

96

539

4,3

Stödområde 4a

394

173

567

72

640

3,5

Stödområde 4b

172

81

253

426

679

0,7

Stödområde 5a

893

453

1 346

1 032

2 378

2,8

Stödområde 5b

1 359

562

1 921

641

2 562

3,0

Stödområde 5c

603

276

879

568

1 447

18,1

Stödområde 5m

421

158

579

282

860

2,3

Övriga riket

6 032

2 490

8 521

4 877

13 398

3,6

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

- 2,0

1 424

981

2 405

1 750

4 155

12,6

2,1 - 5,0

299

272

571

840

1 411

3,5

5,1 - 10,0

398

372

770

256

1 026

12,2

10,1 - 20,0

779

394

1 172

182

1 354

5,6

20,1 - 30,0

549

219

768

227

995

4,7

30,1 - 50,0

772

330

1 102

342

1 444

5,1

50,1 - 100,0

1 803

719

2 522

903

3 425

2,2

Över 100,0

5 288

1 608

6 896

3 941

10 837

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

11 311

4 895

16 206

8 440

24 646

3,3

1999

11 313

4 826

16 139

6 501

22 640

-