Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2003

JO 30 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal sysselsatta efter ålder inom företagskategorin enskild firma.

4. Number of occupied persons by age at holdings owned by private persons.

Medelfel kursivt i procent. Standard errors in per cent.

 

-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65- år

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

260

3 566

12 169

17 365

17 999

11 597

62 956

-

Män

250

3 079

10 447

15 551

15 874

10 374

55 574

0,2

Kvinnor

11

487

1 722

1 814

2 124

1 223

7 381

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/sambo

131

2 394

7 568

9 328

8 462

3 995

31 878

0,6

Män

3

317

944

1 214

1 326

1 040

4 844

2,3

Kvinnor

128

2 077

6 624

8 114

7 136

2 955

27 033

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

391

5 960

19 737

26 693

26 460

15 591

94 834

0,2

Män

253

3 396

11 391

16 765

17 200

11 414

60 419

0,1

Kvinnor

138

2 565

8 346

9 928

9 260

4 178

34 415

0,5