Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2003

JO 30 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal sysselsatta efter årlig arbetstid för samtliga företagskategorier.

5. Number of occupied persons by working hours, all holding categories.

Medelfel kursivt i procent. Standard errors in per cent.

 

Årlig arbetstid, timmar

 

 

 

1-449

450-899

900-1349

1350-1799

1800-

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

20 987

11 274

7 861

5 022

17 811

62 956

-

Män

17 301

10 018

7 010

4 506

16 740

55 574

0,2

Kvinnor

3 686

1 256

851

517

1 072

7 381

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/sambo

18 625

5 344

3 034

1 588

3 286

31 878

0,6

Män

2 317

1 079

588

293

567

4 844

2,3

Kvinnor

16 307

4 265

2 446

1 295

2 720

27 033

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

17 078

3 003

1 470

857

2 241

24 650

1,2

Män

11 509

2 285

1 143

673

1 952

17 563

1,2

Kvinnor

5 569

718

327

184

289

7 087

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra stadigvarande sysselsatta

6 420

3 014

2 771

3 646

8 919

24 770

1,3

Män

4 251

1 972

1 681

2 576

7 259

17 738

1,1

Kvinnor

2 169

1 042

1 090

1 071

1 660

7 031

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

63 109

22 635

15 137

11 114

32 258

144 253

0,3

Män

35 378

15 353

10 423

8 048

26 517

95 720

0,3

Kvinnor

27 731

7 282

4 714

3 066

5 740

48 533

0,6