Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2003

JO 30 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Antal årsverken (AWU) totalt för samtliga företagskategorier.

6. Number of annual work units (AWU) for all holding categories.

Medelfel kursivt i procent. Standard errors in per cent.

Område
Storleksgrupp

Stadigvarande sysselsatta

Tillfälligt sysselsatta

Totalt

 

Män

Kvinnor

Summa

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 374

540

1 914

81

1 995

3,0

Uppsala

1 947

723

2 670

98

2 768

1,9

Södermanlands

1 738

617

2 355

247

2 602

10,8

Östergötlands

3 142

840

3 982

208

4 190

1,3

Jönköpings

2 741

908

3 648

88

3 736

1,6

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 607

569

2 176

48

2 224

2,0

Kalmar

2 960

913

3 873

175

4 049

1,0

Gotlands

1 537

543

2 080

44

2 123

1,0

Blekinge

984

282

1 266

98

1 365

1,8

Skåne

7 719

2 507

10 226

856

11 082

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 807

1 024

3 831

190

4 022

2,2

Västra Götalands

9 221

3 123

12 344

319

12 663

0,9

Värmlands

1 904

706

2 610

109

2 719

3,2

Örebro

1 581

542

2 124

36

2 159

2,1

Västmanlands

1 544

522

2 066

42

2 108

2,1

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 297

594

1 891

46

1 937

3,4

Gävleborgs

1 468

565

2 033

37

2 070

2,1

Västernorrlands

1 278

650

1 928

31

1 959

4,2

Jämtlands

1 087

458

1 545

44

1 589

2,8

Västerbottens

1 430

616

2 045

36

2 081

2,5

Norrbottens

873

301

1 174

47

1 221

2,7

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5 227

1 584

6 811

636

7 447

1,7

Götalands mellanbygder

6 155

1 956

8 111

546

8 656

0,7

Götalands norra slättbygder

6 486

1 908

8 394

337

8 731

0,9

Svealands slättbygder

8 375

2 985

11 360

567

11 927

1,7

Götalands skogsbygder

14 016

5 014

19 030

482

19 512

0,8

Mellersta Sveriges skogsb

3 751

1 391

5 142

91

5 233

1,7

Nedre Norrland

3 670

1 666

5 335

134

5 469

2,1

Övre Norrland

2 559

1 039

3 598

88

3 686

1,7

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

755

297

1 052

14

1 066

3,7

Stödområde 2a

2 704

1 138

3 842

99

3 941

1,5

Stödområde 2b

1 887

898

2 786

71

2 856

3,2

Stödområde 3

1 602

615

2 217

58

2 275

3,5

Stödområde 4a

2 303

937

3 240

38

3 278

2,2

Stödområde 4b

693

231

924

80

1 004

3,5

Stödområde 5a

7 180

2 493

9 673

169

9 842

1,2

Stödområde 5b

8 379

3 067

11 446

310

11 756

0,9

Stödområde 5c

3 036

994

4 029

148

4 177

1,7

Stödområde 5m

1 571

486

2 056

65

2 122

1,2

Övriga riket

20 129

6 387

26 516

1 827

28 342

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

- 2,0

1 619

1 024

2 643

460

3 103

7,9

2,1 - 5,0

2 723

1 562

4 286

95

4 381

2,8

5,1 - 10,0

4 217

2 115

6 333

120

6 453

2,0

10,1 - 20,0

6 479

2 492

8 971

136

9 108

1,5

20,1 - 30,0

4 988

1 629

6 617

178

6 795

0,9

30,1 - 50,0

7 829

2 480

10 310

379

10 688

0,9

50,1 - 100,0

11 215

3 499

14 714

503

15 217

0,3

Över 100,0

11 166

2 742

13 908

1 008

14 916

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

50 238

17 544

67 782

2 880

70 662

0,5

1999

53 978

17 668

71 646

2 596

74 242

-