Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2003

JO 30 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin enskild firma.

7. Number of annual work units (AWU) at holdings owned by private persons.

Medelfel kursivt i procent. Standard errors in per cent.

Område
Storleksgrupp

Företagare

Familjemedlem

Ej familjemedlem

Totalt

 

 

 

 

 

Stadigvarande

Tillfälligt sysselsatta

 

 

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

700

92

167

272

118

31

39

1 418

2,7

Uppsala

1 227

123

302

441

114

25

48

2 282

1,4

Södermanlands

916

85

216

343

216

65

51

1 893

2,8

Östergötlands

1 707

94

447

510

308

64

95

3 226

1,0

Jönköpings

1 815

150

485

624

167

43

64

3 348

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 161

110

304

418

81

26

24

2 123

2,0

Kalmar

1 741

146

483

575

292

69

134

3 439

1,0

Gotlands

932

78

224

372

126

20

35

1 788

1,0

Blekinge

670

53

150

188

80

14

82

1 238

1,8

Skåne

4 507

341

719

1 436

663

129

375

8 171

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 662

116

330

613

178

82

61

3 043

1,6

Västra Götalands

6 158

500

1 448

2 030

593

165

189

11 083

0,8

Värmlands

1 208

152

333

384

137

75

41

2 330

2,6

Örebro

1 020

95

226

319

122

62

25

1 869

2,2

Västmanlands

926

59

232

311

113

32

20

1 693

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

802

144

248

303

79

22

39

1 637

2,7

Gävleborgs

1 024

138

241

344

78

32

22

1 880

2,0

Västernorrlands

786

160

229

359

81

34

25

1 674

2,9

Jämtlands

674

126

233

268

56

23

38

1 419

3,1

Västerbottens

828

136

234

344

61

23

19

1 646

2,3

Norrbottens

504

64

185

183

42

14

19

1 011

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättb

2 714

151

427

816

462

98

257

4 926

1,0

Götalands mellanb

3 705

273

775

1 282

587

106

314

7 041

0,7

Götalands norra slättb

4 007

208

842

1 217

537

126

174

7 110

0,8

Svealands slättb

4 861

475

1 193

1 676

705

230

195

9 335

1,0

Götalands skogsb

9 401

908

2 396

3 295

819

268

302

17 389

0,7

Mellersta Sveriges skogsb

2 485

287

643

853

268

104

56

4 696

1,5

Nedre Norrland

2 295

410

670

906

218

80

104

4 683

1,7

Övre Norrland

1 502

253

491

593

110

38

43

3 030

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

507

88

149

166

23

13

11

957

3,8

Stödområde 2a

1 572

276

516

647

129

47

53

3 240

1,7

Stödområde 2b

1 163

210

341

500

133

49

54

2 450

2,3

Stödområde 3

1 069

142

277

338

78

17

41

1 962

2,4

Stödområde 4a

1 549

218

415

555

132

93

30

2 992

2,1

Stödområde 4b

376

43

112

119

68

18

22

758

3,1

Stödområde 5a

4 880

494

1 295

1 631

385

83

105

8 873

0,9

Stödområde 5b

5 482

542

1 437

2 038

543

158

209

10 408

0,8

Stödområde 5c

1 901

139

445

628

277

68

113

3 571

1,2

Stödområde 5m

919

69

211

314

122

17

46

1 697

1,3

Övriga riket

11 551

744

2 238

3 702

1 814

488

761

21 299

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

337

62

95

151

85

104

48

881

6,6

2,1 - 5,0

1 964

523

568

821

63

57

48

4 044

2,3

5,1 - 10,0

3 071

680

863

1 148

97

70

87

6 015

1,5

10,1 - 20,0

4 863

621

1 061

1 518

186

126

118

8 492

1,4

20,1 - 30,0

3 806

353

774

1 143

150

38

103

6 367

0,8

30,1 - 50,0

5 940

343

1 127

1 872

300

88

245

9 915

0,7

50,1 - 100,0

7 265

294

1 701

2 609

959

214

369

13 412

0,3

Över 100,0

3 723

90

1 248

1 377

1 866

353

426

9 084

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

30 968

2 965

7 436

10 639

3 706

1 050

1 445

58 209

0,4

1999

35 378

2 512

6 674

11 609

3 787

828

1 441

62 229

-