Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2003

JO 30 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin juridisk person.

8. Number of annual work units (AWU) at holdings owned by legal persons.

Medelfel kursivt i procent. Standard errors in per cent.

Område
Storleksgrupp

Stadigvarande sysselsatta

Tillfälligt sysselsatta

Totalt

 

Män

Kvinnor

Summa

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

390

145

535

42

577

7,3

Uppsala

303

134

437

50

487

8,0

Södermanlands

389

124

513

196

709

23,4

Östergötlands

679

172

851

113

963

6,2

Jönköpings

274

90

364

24

388

5,7

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

62

15

77

25

101

13,7

Kalmar

445

123

568

42

609

2,6

Gotlands

254

73

326

9

335

2,8

Blekinge

85

26

111

16

127

4,1

Skåne

1 830

600

2 430

481

2 911

3,8

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

637

213

850

129

979

6,4

Västra Götalands

1 022

428

1 450

130

1 580

4,0

Värmlands

226

94

321

68

389

7,8

Örebro

214

66

280

11

290

2,6

Västmanlands

273

120

392

22

415

5,5

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

169

124

294

7

301

9,2

Gävleborgs

124

51

176

15

190

10,8

Västernorrlands

182

98

280

6

285

14,2

Jämtlands

123

40

163

6

169

3,1

Västerbottens

307

112

419

17

435

4,1

Norrbottens

142

40

182

28

210

4,4

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 624

518

2 142

379

2 521

4,0

Götalands mellanbygder

1 088

295

1 383

232

1 616

2,1

Götalands norra slättbygder

1 100

357

1 458

163

1 621

3,9

Svealands slättbygder

1 616

604

2 220

372

2 592

6,2

Götalands skogsbygder

1 400

543

1 944

180

2 123

4,0

Mellersta Sveriges skogsb

355

147

502

35

537

3,6

Nedre Norrland

487

269

756

30

786

6,0

Övre Norrland

456

155

611

45

656

3,2

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

76

30

107

3

109

9,6

Stödområde 2a

487

168

655

46

701

1,5

Stödområde 2b

249

140

389

17

406

13,7

Stödområde 3

177

118

296

18

313

5,2

Stödområde 4a

207

71

278

8

286

2,6

Stödområde 4b

137

51

188

58

246

2,1

Stödområde 5a

620

285

905

64

969

4,7

Stödområde 5b

918

329

1 247

101

1 348

3,1

Stödområde 5c

413

159

572

35

607

12,2

Stödområde 5m

318

87

405

20

424

2,0

Övriga riket

4 525

1 453

5 978

1 066

7 044

3,5

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

1 102

708

1 810

412

2 222

10,0

2,1 - 5,0

128

161

290

47

337

13,1

5,1 - 10,0

187

218

405

34

438

17,7

10,1 - 20,0

370

228

598

18

616

7,7

20,1 - 30,0

259

95

354

75

429

7,8

30,1 - 50,0

463

177

640

133

773

7,7

50,1 - 100,0

1 290

381

1 672

133

1 805

1,5

Över 100,0

4 328

922

5 251

582

5 833

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

8 128

2 890

11 018

1 435

12 452

2,1

1999

8 139

2 719

10 858

1 156

12 013

-