Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2003

JO 30 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Antal årsverken (AWU) inom företagskategorin enskild firma efter sysselsattas ålder.

9. Number of annual work units (AWU) at holdings owned by private persons by age of occupied persons.

Medelfel kursivt i procent. Standard errors in per cent.

 

-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65- år

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

116

1 877

6 750

9 795

9 833

5 562

33 933

0,3

Män

110

1 705

6 012

9 028

8 991

5 122

30 968

0,3

Kvinnor

6

172

737

767

842

440

2 965

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/sambo

43

700

2 435

3 281

2 957

1 490

10 905

0,7

Män

1

99

307

462

469

548

1 885

2,6

Kvinnor

42

601

2 128

2 819

2 488

942

9 019

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

159

2 576

9 184

13 076

12 790

7 052

44 837

0,3

Män

111

1 803

6 319

9 490

9 460

5 670

32 853

0,3

Kvinnor

48

773

2 865

3 586

3 330

1 382

11 984

0,7