Statens Jordbruksverk                                     28                                                     JO 30 SM 0601