Statens Jordbruksverk                                      1                                                      JO 30 SM 0601