Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2005

JO 30 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal årsverken (AWU) efter årlig arbetstid för samtliga företagskategorier.

10. Number of annual work units (AWU) by working hours, all holding categories.

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

 

Årlig arbetstid, timmar

 

 

 

1-499

450-899

900-1349

1350-1799

1800-

Totalt

 

Enskild firma

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

3 862

4 630

5 470

4 321

16 566

34 849

0,4

Män

3 232

4 076

4 877

3 906

15 436

31 527

0,4

Kvinnor

630

553

593

415

1 130

3 322

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/sambo

3 502

1 920

1 842

1 451

3 056

11 772

0,8

Män

455

393

422

309

599

2 177

2,8

Kvinnor

3 047

1 527

1 421

1 143

2 457

9 594

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

2 214

1 125

928

925

2 493

7 685

1,3

Män

1 523

863

711

717

2 096

5 910

1,4

Kvinnor

690

262

217

208

398

1 775

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

259

401

581

1 158

1 923

4 322

2,0

Män

188

276

369

889

1 627

3 350

1,6

Kvinnor

71

124

212

269

296

972

5,1

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

1 481

6,4

Män

..

..

..

..

..

1 077

8,0

Kvinnor

..

..

..

..

..

404

7,5

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

Driftsledare

113

224

333

399

2 688

3 756

0,7

Män

100

207

293

345

2 486

3 429

0,9

Kvinnor

13

17

40

54

203

328

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

199

479

764

1 518

3 671

6 631

3,2

Män

104

217

368

942

2 808

4 439

3,0

Kvinnor

95

262

396

576

863

2 192

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

1 667

8,7

Män

..

..

..

..

..

954

18,6

Kvinnor

..

..

..

..

..

712

12,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

..

..

..

..

..

72 162

0,6

Män

..

..

..

..

..

52 864

0,5

Kvinnor

..

..

..

..

..

19 298

1,2