Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2005

JO 30 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter ålder inom företagskategorin enskild firma

11. Number of persons with other gainful activity beside the holding by age at holdings owned by private persons.

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

 

-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65- år

Totalt

 

Företagare

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

159

2 414

8 119

11 574

11 058

2 008

35 332

0,7

Bisyssla

69

502

1 823

2 785

3 568

1 980

10 727

1,3

Inget arbete

62

695

2 493

4 354

6 187

10 871

24 662

0,9

Därav män

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

144

2 046

6 777

9 745

9 708

1 785

30 205

0,8

Bisyssla

58

453

1 618

2 515

3 266

1 831

9 741

1,4

Inget arbete

57

594

2 192

3 913

5 553

9 721

22 030

1,0

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

16

368

1 342

1 829

1 350

223

5 127

3,0

Bisyssla

11

49

204

270

302

149

985

5,5

Inget arbete

5

102

301

441

634

1 150

2 632

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/sambo

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

121

1 974

6 497

8 405

6 893

1 145

25 034

1,0

Bisyssla

11

125

474

759

905

507

2 779

2,6

Inget arbete

80

335

1 176

1 633

2 762

4 204

10 191

1,6

Därav män

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

3

205

862

1 408

1 113

335

3 925

3,3

Bisyssla

0

24

61

105

133

150

474

8,2

Inget arbete

11

12

94

164

413

858

1 553

5,3

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

118

1 769

5 635

6 997

5 779

810

21 108

1,1

Bisyssla

11

101

413

654

772

356

2 305

2,7

Inget arbete

69

323

1 082

1 469

2 349

3 347

8 638

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

3 979

3 330

2 066

1 114

1 070

945

12 503

2,0

Bisyssla

577

386

282

154

194

182

1 774

3,6

Inget arbete

4 440

1 060

748

531

703

2 219

9 701

1,9

Därav män

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

2 692

2 537

1 643

792

710

725

9 100

2,3

Bisyssla

397

328

214

120

124

144

1 327

3,8

Inget arbete

2 999

830

566

395

462

1 647

6 899

2,0

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

1 286

793

423

322

361

219

3 403

3,5

Bisyssla

180

57

68

33

70

37

447

8,2

Inget arbete

1 441

230

182

136

241

572

2 801

3,5