Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2005

JO 30 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Antal personer med sysselsättning utanför jordbruket efter årlig arbetstid i jordbruket inom företagskategorin enskild firma.

12. Number of persons with other gainful activity beside the holding by working hours at holdings owned by private persons.

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

 

Årlig arbetstid, timmar

 

 

 

1-449

450-899

900-1349

1350-1799

1800-

Totalt

 

Företagare

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

20 206

8 501

3 964

1 401

1 259

35 332

0,7

Bisyssla

1 926

1 629

1 927

1 677

3 567

10 727

1,3

Inget arbete

5 972

2 224

2 865

1 861

11 740

24 662

0,9

Därav män

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

16 886

7 507

3 440

1 263

1 109

30 205

0,8

Bisyssla

1 615

1 445

1 748

1 563

3 371

9 741

1,4

Inget arbete

4 890

1 927

2 618

1 639

10 956

22 030

1,0

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

3 320

994

524

139

150

5 127

3,0

Bisyssla

311

184

179

114

196

985

5,5

Inget arbete

1 082

297

247

222

784

2 632

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/sambo

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

19 299

3 349

1 453

473

459

25 034

1,0

Bisyssla

1 042

459

509

309

460

2 779

2,6

Inget arbete

4 875

1 315

988

877

2 136

10 191

1,6

Därav män

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

2 481

749

429

157

109

3 925

3,3

Bisyssla

148

80

82

31

132

474

8,2

Inget arbete

646

220

165

164

357

1 553

5,3

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

16 818

2 601

1 024

316

350

21 108

1,1

Bisyssla

894

379

427

278

328

2 305

2,7

Inget arbete

4 229

1 096

822

713

1 779

8 638

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

9 667

1 615

736

267

217

12 503

2,0

Bisyssla

716

234

261

229

335

1 774

3,6

Inget arbete

5 556

1 154

489

561

1 942

9 701

1,9

Därav män

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

6 911

1 261

575

191

161

9 100

2,3

Bisyssla

420

205

205

199

298

1 327

3,8

Inget arbete

3 637

838

359

429

1 636

6 899

2,0

Därav kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

Huvudsyssla

2 756

354

161

76

56

3 403

3,5

Bisyssla

296

28

56

31

36

447

8,2

Inget arbete

1 918

316

130

131

305

2 801

3,5