Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2005

JO 30 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Antal företag med annan inkomstbringande verksamhet som har direkt samband med jordbruket, samtliga företagskategorier.

13. Number of holdings, in all holding categories, with other gainful activities directly related to the holding.

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

Område
Storleksgrupp

Turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter

Hantverk

Förädling och försäljning av gårdsprodukter

Förädling av trä

Vattenbruk

Produktion av förnybar energi

Arbete på entreprenad

Övrigt

Totalt (varje företag kan ha flera verksamheter)

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

95

22

42

29

21

58

236

68

431

8,7

Uppsala

51

12

31

32

0

24

218

98

388

5,6

Södermanlands

117

20

49

26

4

22

209

95

417

6,0

Östergötlands

125

24

67

55

27

70

312

117

611

4,1

Jönköpings

160

29

45

60

5

36

227

108

524

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

89

4

19

41

11

9

132

70

299

9,4

Kalmar

205

9

55

41

13

43

209

82

521

4,6

Gotlands

100

30

33

32

5

51

112

56

303

6,2

Blekinge

34

12

12

21

4

14

99

24

164

10,2

Skåne

232

63

149

49

17

96

519

281

1 138

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

127

10

36

34

1

30

202

90

424

5,5

Västra Götalands

408

128

161

218

16

164

834

405

1 866

3,3

Värmlands

83

31

35

26

3

32

216

105

415

9,2

Örebro

57

25

56

62

17

57

226

55

399

6,3

Västmanlands

62

24

16

31

17

28

175

64

349

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

49

14

59

39

6

22

150

29

276

9,7

Gävleborgs

76

41

67

36

7

31

183

75

368

9,1

Västernorrlands

41

35

43

28

1

22

109

57

269

13,7

Jämtlands

78

7

39

32

5

13

101

58

252

10,0

Västerbottens

48

16

40

58

1

32

115

109

339

13,8

Norrbottens

28

4

49

36

1

21

68

61

197

15,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

149

34

96

12

4

64

368

170

736

3,4

Götalands mellanbygder

317

53

118

58

25

87

389

189

968

3,3

Götalands norra slättbygder

217

51

115

116

12

131

553

251

1 152

3,5

Svealands slättbygder

361

93

190

152

51

180

1 070

392

1 956

3,1

Götalands skogsbygder

748

160

231

344

47

214

1 240

590

2 785

2,7

Mellersta Sveriges skogsb

219

67

93

115

26

81

491

171

954

5,4

Nedre Norrland

146

80

164

83

14

62

318

152

787

6,7

Övre Norrland

108

20

98

106

4

55

223

190

613

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

68

6

41

72

2

21

86

85

275

13,4

Stödområde 2a

76

23

94

52

5

51

219

144

519

9,3

Stödområde 2b

87

54

85

54

1

19

161

68

417

10,4

Stödområde 3

64

34

62

22

16

35

172

107

370

9,8

Stödområde 4a

131

36

51

70

3

51

306

104

579

7,1

Stödområde 4b

12

4

9

15

0

12

75

18

119

13,0

Stödområde 5a

477

111

143

224

32

84

638

316

1 540

3,7

Stödområde 5b

440

107

143

166

20

183

864

325

1 795

3,2

Stödområde 5c

188

38

60

70

41

92

269

127

654

5,4

Stödområde 5m

87

15

23

35

5

17

120

68

305

6,6

Övriga riket

636

130

394

203

57

307

1 742

745

3 380

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

23

7

21

8

0

6

16

12

77

14,9

2,1 - 5,0

285

109

136

203

34

114

246

335

1 166

7,3

5,1 - 10,0

394

113

174

178

32

96

302

321

1 249

5,8

10,1 - 20,0

436

94

217

167

39

160

611

392

1 620

4,6

20,1 - 30,0

253

94

93

127

20

97

532

208

1 077

3,4

30,1 - 50,0

272

47

130

118

16

100

736

271

1 345

2,7

50,1 - 100,0

326

61

164

116

22

139

1 195

321

1 866

1,3

Över 100,0

276

34

169

68

21

163

1 015

246

1 551

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

2 265

558

1 104

985

183

874

4 652

2 105

9 952

1,5

2003

1 966

511

904

694

126

383

4 061

1 963

8 718

1,2

1999

1 241

314

621

505

120

203

2 928

914

5 714