Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2005

JO 30 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

14. Driftsledarens lantbruksutbildning efter ålder, samtliga företagskategorier

14. Agricultural training of the managers by age and type of training, all holding categories.

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

 

-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65- år

Totalt

 

Praktisk lantbrukserfarenhet

216

2 424

8 196

12 652

15 080

11 799

50 367

0,4

Män

178

1 975

6 827

10 881

13 357

10 601

43 819

0,5

Kvinnor

38

449

1 369

1 770

1 723

1 198

6 547

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundläggande lantbruksutbildning (minst en månad)

40

390

1 847

3 549

3 858

2 179

11 863

1,3

Män

34

329

1 660

3 175

3 589

2 082

10 868

1,3

Kvinnor

6

61

188

374

269

98

995

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lantbruks-/naturbruksgymnasium (minst två år)

158

1 109

2 946

2 867

1 929

991

9 999

1,3

Män

136

1 016

2 690

2 589

1 833

941

9 204

1,3

Kvinnor

22

93

256

278

96

49

794

5,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lantbruksutbildning på universitet/högskola (minst två år)

21

323

888

1 168

848

331

3 580

2,3

Män

21

290

776

1 043

816

316

3 262

2,3

Kvinnor

0

33

112

125

32

15

318

9,5