Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2005

JO 30 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Antal sysselsatta inom företagskategorin juridisk person.

3. Number of occupied persons at holdings owned by legal persons.

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

Område
Storleksgrupp

Stadigvarande sysselsatta

Tillfälligt sysselsatta

Totalt

 

Män

Kvinnor

Summa

Män

kvinnor

Summa

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

755

447

1 203

216

242

458

1 661

23,0

Uppsala

438

112

551

82

78

160

710

7,7

Södermanlands

477

144

621

110

32

142

764

4,9

Östergötlands

799

209

1 008

324

132

456

1 464

4,2

Jönköpings

268

114

382

121

35

156

538

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

142

81

223

139

98

237

460

2,6

Kalmar

545

179

724

262

126

389

1 113

4,9

Gotlands

279

86

365

87

38

125

490

2,3

Blekinge

169

77

247

256

171

427

674

26,3

Skåne

2 348

705

3 053

1 719

1 513

3 231

6 284

6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

702

239

940

280

150

430

1 371

3,2

Västra Götalands

1 314

671

1 985

370

429

799

2 784

6,2

Värmlands

272

101

373

128

139

267

639

8,7

Örebro

273

97

370

68

22

90

460

4,6

Västmanlands

321

102

422

83

42

125

547

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

215

125

339

47

17

65

404

2,5

Gävleborgs

158

97

256

33

13

46

302

13,9

Västernorrlands

198

87

285

39

7

47

332

3,6

Jämtlands

163

69

232

25

9

34

266

8,2

Västerbottens

397

190

587

107

52

159

746

2,8

Norrbottens

187

75

262

60

31

91

353

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 964

605

2 569

1 456

1 136

2 591

5 161

8,3

Götalands mellanbygder

1 422

413

1 835

822

680

1 502

3 337

4,7

Götalands norra slättbygder

1 376

478

1 854

408

145

552

2 407

1,7

Svealands slättbygder

2 227

906

3 133

613

488

1 101

4 234

9,3

Götalands skogsbygder

1 706

822

2 528

776

661

1 437

3 965

5,8

Mellersta Sveriges skogsb

568

237

805

187

119

306

1 111

4,9

Nedre Norrland

505

252

757

106

63

169

926

1,9

Övre Norrland

653

294

947

188

85

272

1 219

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

131

67

198

50

16

65

264

7,8

Stödområde 2a

600

257

857

147

74

221

1 078

2,5

Stödområde 2b

296

168

464

71

14

85

549

2,7

Stödområde 3

223

62

285

41

45

86

371

8,3

Stödområde 4a

337

170

508

81

46

127

635

7,9

Stödområde 4b

108

74

183

89

81

170

353

3,1

Stödområde 5a

759

412

1 171

357

326

683

1 854

10,8

Stödområde 5b

1 177

444

1 621

331

237

568

2 189

3,8

Stödområde 5c

569

309

878

276

180

456

1 334

5,5

Stödområde 5m

370

114

485

183

112

295

780

1,3

Övriga riket

5 850

1 929

7 778

2 930

2 246

5 175

12 954

4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

1 207

730

1 937

839

941

1 780

3 717

12,8

2,1 - 5,0

475

218

693

145

101

246

939

12,4

5,1 - 10,0

663

461

1 123

211

188

399

1 523

24,4

10,1 - 20,0

703

322

1 025

153

188

341

1 366

7,8

20,1 - 30,0

406

172

579

200

112

312

890

4,3

30,1 - 50,0

631

264

895

150

69

220

1 114

4,9

50,1 - 100,0

1 586

550

2 136

691

366

1 057

3 193

3,1

Över 100,0

4 751

1 290

6 041

2 167

1 411

3 578

9 619

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

10 421

4 007

14 428

4 556

3 376

7 932

22 361

2,9

2003

11 311

4 895

16 206

..

..

8 440

24 646

3,3

1999

11 313

4 826

16 139

..

..

6 501

22 640