Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2005

JO 30 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal sysselsatta efter ålder inom samtliga företagskategorier.

4. Number of occupied persons by age for all holding categories.

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

 

-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65- år

Totalt

 

Enskild firma

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

290

3 612

12 434

18 713

20 812

14 860

70 721

0,0

Män

259

3 093

10 587

16 173

18 527

13 337

61 977

0,3

Kvinnor

31

519

1 847

2 540

2 285

1 522

8 744

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/sambo

212

2 434

8 146

10 797

10 560

5 856

38 004

0,7

Män

14

241

1 017

1 677

1 660

1 343

5 952

2,6

Kvinnor

198

2 192

7 130

9 119

8 900

4 513

32 052

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

8 994

4 775

3 096

1 798

1 968

3 345

23 977

1,4

Män

6 087

3 696

2 423

1 308

1 296

2 516

17 325

1,5

Kvinnor

2 907

1 080

673

490

672

829

6 651

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

1 049

1 373

1 417

1 382

1 143

748

7 111

2,2

Män

702

1 009

1 022

1 055

926

612

5 326

1,9

Kvinnor

347

364

394

327

217

136

1 785

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

..

11 711

3,6

Män

..

..

..

..

..

..

8 152

2,8

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

3 559

7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsledare

28

374

1 273

1 639

1 311

462

5 087

0,0

Män

16

314

1 153

1 516

1 200

417

4 616

0,7

Kvinnor

13

59

120

123

110

46

471

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

1 017

1 888

2 109

2 018

1 660

647

9 340

2,9

Män

641

1 293

1 245

1 240

965

420

5 804

2,7

Kvinnor

376

595

864

778

695

227

3 536

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

..

7 932

6,1

Män

..

..

..

..

..

..

4 556

4,9

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

3 376

8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

..

..

..

..

..

..

173 884

0,6

Män

..

..

..

..

..

..

113 708

0,5

Kvinnor

..

..

..

..

..

..

60 175

0,9