Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2005

JO 30 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal sysselsatta efter årlig arbetstid för samtliga företagskategorier.

5. Number of occupied persons by working hours, all holding categories.

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

 

Årlig arbetstid, timmar

 

 

 

1-499

450-899

900-1349

1350-1799

1800-

Totalt

 

Enskild firma

 

 

 

 

 

 

 

Företagare

28 104

12 355

8 757

4 939

16 566

70 721

0,0

Män

23 391

10 879

7 807

4 465

15 436

61 977

0,3

Kvinnor

4 714

1 476

950

474

1 130

8 744

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Makar/sambo

25 216

5 124

2 949

1 659

3 056

38 004

0,7

Män

3 276

1 049

675

353

599

5 952

2,6

Kvinnor

21 940

4 075

2 274

1 306

2 457

32 052

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga familjemedlemmar

15 939

3 002

1 485

1 057

2 493

23 977

1,4

Män

10 968

2 304

1 137

819

2 096

17 325

1,5

Kvinnor

4 970

698

347

238

398

6 651

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

1 865

1 069

931

1 324

1 923

7 111

2,2

Män

1 355

737

591

1 017

1 627

5 326

1,9

Kvinnor

510

332

340

307

296

1 785

5,0

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

11 711

3,6

Män

..

..

..

..

..

8 152

2,8

Kvinnor

..

..

..

..

..

3 559

7,8

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

Driftsledare

813

597

533

456

2 688

5 087

0,0

Män

717

551

468

394

2 486

4 616

0,7

Kvinnor

97

46

64

62

203

471

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga stadigvarande sysselsatta

1 433

1 277

1 224

1 735

3 671

9 340

2,9

Män

750

579

590

1 077

2 808

5 804

2,7

Kvinnor

682

698

634

658

863

3 536

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra tillfälligt sysselsatta

..

..

..

..

..

7 932

6,1

Män

..

..

..

..

..

4 556

4,9

Kvinnor

..

..

..

..

..

3 376

8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

..

..

..

..

..

173 884

0,6

Män

..

..

..

..

..

113 708

0,5

Kvinnor

..

..

..

..

..

60 175

0,9