Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Sysselsättning i jordbruket 2005

JO 30 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Antal årsverken (AWU) totalt för samtliga företagskategorier.

6. Number of annual working units (AWU) for all holding categories.

Medelfel för totaler, kursivt i procent. Standard errors for totals in per cent.

Område
Storleksgrupp

Stadigvarande sysselsatta

Tillfälligt sysselsatta

Totalt

 

Män

Kvinnor

Summa

Män

kvinnor

Summa

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 647

758

2 405

88

88

177

2 582

9,8

Uppsala

1 932

619

2 551

34

14

48

2 599

1,4

Södermanlands

1 717

638

2 355

76

27

103

2 458

2,4

Östergötlands

3 056

856

3 912

156

29

185

4 097

1,1

Jönköpings

2 744

995

3 739

53

13

65

3 804

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 677

679

2 356

61

36

97

2 453

3,6

Kalmar

3 002

979

3 980

195

41

235

4 216

2,2

Gotlands

1 526

531

2 057

69

33

101

2 158

1,2

Blekinge

995

312

1 307

90

72

163

1 470

6,1

Skåne

7 942

2 547

10 489

592

485

1 077

11 566

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 748

928

3 675

84

35

119

3 794

1,5

Västra Götalands

9 056

3 348

12 404

210

108

319

12 723

0,9

Värmlands

2 043

764

2 807

43

16

59

2 866

2,7

Örebro

1 593

557

2 150

20

8

28

2 178

1,8

Västmanlands

1 410

486

1 896

40

17

56

1 952

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 278

598

1 876

33

16

49

1 925

2,3

Gävleborgs

1 549

615

2 164

35

8

44

2 208

2,6

Västernorrlands

1 389

521

1 910

34

23

57

1 966

3,9

Jämtlands

1 101

536

1 637

39

13

53

1 690

4,3

Västerbottens

1 542

599

2 141

49

26

75

2 216

2,5

Norrbottens

885

316

1 201

30

9

40

1 240

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5 224

1 484

6 708

467

343

810

7 518

3,3

Götalands mellanbygder

6 385

2 025

8 410

477

271

748

9 158

1,5

Götalands norra slättbygder

6 347

1 933

8 281

238

56

294

8 575

0,9

Svealands slättbygder

8 467

3 054

11 521

267

158

425

11 946

2,3

Götalands skogsbygder

13 927

5 416

19 343

298

172

470

19 813

0,8

Mellersta Sveriges skogsb

3 913

1 572

5 485

86

34

119

5 604

1,6

Nedre Norrland

3 851

1 647

5 498

116

45

162

5 660

2,1

Övre Norrland

2 719

1 051

3 770

83

36

119

3 889

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

825

360

1 185

20

5

25

1 210

3,6

Stödområde 2a

2 810

1 147

3 957

98

43

141

4 098

2,0

Stödområde 2b

2 010

788

2 798

62

26

88

2 886

3,2

Stödområde 3

1 666

668

2 334

35

11

45

2 380

2,9

Stödområde 4a

2 423

1 039

3 461

42

22

64

3 526

1,8

Stödområde 4b

687

214

901

15

6

21

922

3,5

Stödområde 5a

7 109

2 786

9 895

255

89

344

10 239

1,5

Stödområde 5b

8 495

3 261

11 756

154

71

226

11 982

0,8

Stödområde 5c

3 055

1 133

4 187

124

62

186

4 373

2,1

Stödområde 5m

1 553

528

2 081

79

43

121

2 202

1,5

Övriga riket

20 199

6 259

26 458

1 149

737

1 886

28 344

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

1 454

765

2 219

249

305

553

2 772

9,4

2,1 - 5,0

4 153

2 054

6 206

90

71

161

6 367

2,5

5,1 - 10,0

5 022

2 495

7 518

105

65

170

7 688

3,4

10,1 - 20,0

6 871

2 766

9 637

117

97

214

9 851

1,4

20,1 - 30,0

4 711

1 575

6 286

66

66

132

6 418

1,0

30,1 - 50,0

7 187

2 378

9 565

187

79

266

9 831

0,8

50,1 - 100,0

10 460

3 320

13 781

465

121

586

14 367

0,3

Över 100,0

10 974

2 829

13 803

752

313

1 065

14 868

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

50 832

18 182

69 014

2 032

1 116

3 148

72 162

0,6

2003

50 238

17 544

67 782

..

..

2 880

70 662

0,5

1999

53 978

17 668

71 646

..

..

2 596

74 242